Nieuw onderzoek

De glucagon-like peptide 1-agonist (GLP-1-agonist) liraglutide (Saxenda®) is in Europa - en dus in Nederland - nu ook geregistreerd voor de behandeling van obesitas. Liraglutide is onder de merknaam Victoza® al enkele jaren geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2). De aanbevolen dosering voor de indicatie overgewicht is 3 mg/dag, waar dit bij de behandeling van DM2 0,6 tot 1,8 mg/dag is.

 

Overgewicht

Liraglutide is geregistreerd als aanvulling op dieet en leefstijlaanpassing voor volwassenen met een body mass index (BMI) ≥30 kg/m2 of een BMI ≥27 en <30 kg/m2 waarbij sprake is van aan overgewicht-gerelateerde comorbiditeiten zoals dysglycemie (pre-diabetes of DM2), hypertensie, dyslipidemie of obstructieve slaap-apneu. De behandeling met liraglutide moet gestaakt worden, indien patiënten na 12 weken minder dan 5% van hun oorspronkelijke lichaamsgewicht hebben verloren. Het effect van de behandeling is slechts voor 1 jaar aangetoond en de noodzaak tot voortzetting van de behandeling moet daarom jaarlijks opnieuw worden beoordeeld.

 

Werking en bijwerkingen

Hoe liraglutide tot gewichtsverlies leidt is niet precies bekend. Waarschijnlijk remt het middel het hongergevoel en stimuleert het daarnaast het verzadigingsgevoel. De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, braken, diarree en obstipatie.

 

Bron

Europese Commissie. SmPC-tekst liraglutide. 25 maart 2015 

 

Laatst gewijzigd op 1 april 2015