Nieuw onderzoek

Aysen Cakmak et al. beschrijven in European review and pharmacological sciences een 74-jarige vrouw die waarschijnlijk een huidreactie op dabigatran ontwikkelde.

 

Beschrijving patiënte 

De patiënte presenteerde zich met een rechtszijdige parese. Een magnetic resonance imaging (MRI)-scan was suggestief voor een infarct van de arteria cerebri media. Naast atriumfibrilleren met een snelle ventrikelrespons was er sprake van hypertensie en coronair vaatlijden. De CHA2DS2VASc-score van patiënte was 6. Na een initiële behandeling met laagmoleculair gewichtsheparine en diltiazem startte patiënte met dabigatran tweemaal daags 150 mg.

Een week na de start met dabigatran ontwikkelde zich een huiduitslag op haar romp en bovenbenen. Een huidbiopt toonde zwelling van het endotheel en een perivasculair neutrofiel infiltraat met een dermale leukocytoclastische vasculitis. Er waren geen afwijkingen van de hematologische parameters. Patiënte werd omgezet naar warfarine en startte met prednisolon. Daarop verdwenen de huidlaesies binnen 72 uur. Volgens de auteurs is het de eerste case report uit Turkije met een beschrijving van een patiënt waarbij een door dabigatran geïnduceerde dermale leukocytoclastische vasculitis optrad. Ze refereren aan de Randomized Evaluation of Long Term Anticoagulation Therapy (RE-LY)-studie (Connolly, 2009), waarin bij minder dan 0,1% van de patiënten geneesmiddelovergevoeligheid, allergisch oedeem en anafylactische reacties werden gerapporteerd. Naast alertheid op bloedingen en gastro-intestinale effecten moeten volgens de auteurs overgevoeligheidsreacties in het achterhoofd gehouden worden bij het toepassen van dabigatran.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Niet bekend.

 

Bron

  • Aysen Cakmak et al. Adverse skin reaction caused by dabigatran. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014;18(18):2596.
  • Connolly S. et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;361(12):1139-51.

 

Laatst gewijzigd op 2 december 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.