Nieuw onderzoek

Op 24 september presenteerden de onderzoekers van de RE-LY-studie in the New England Journal of Medicine aangepaste resultaten. De aanpassing betreft een bijstelling van al eerder geüpdatete resultaten.

 

Heranalyse

De onderzoekers analyseerden de gegevens van 1.387 overleden patiënten die destijds meededen aan de RE-LY-studie. De bedoeling van de herbeoordeling was het opsporen van gebeurtenissen met betrekking tot het overlijden die oorspronkelijk niet gerapporteerd waren. De onderzoekers voerden een soortgelijke herbeoordeling uit voor alle fatale bloedingen, bloedige cerebrovasculaire accidenten (CVA's) en traumagerelateerde ziekenhuisopnames. Zeventwintig medisch getrainde reviewers voerden de herbeoordelingen uit.

Deze heranalyse resulteerde in 34 overlijdens waarvan de reviewers dachten dat er een gebeurtenis was opgetreden die wel samenhing met het overlijden, maar die niet apart was gerapporteerd. Daarnaast kwamen er 7 mogelijke gevallen naar voren uit rechtszaken gerelateerd aan dabigatran.

Twee voormalige vicevoorzitters van de commissie die tijdens de RE-LY-studie alle eindpunten beoordeelden ('adjucation committee'), beoordeelden en bediscussieerden de geselecteerde gevallen. Ze concludeerden dat er 20 gevallen waren, waarin een nog niet gerapporteerde gebeurtenis was opgetreden naast het overlijden. Bij 2 andere gevallen bleek er sprake van een bijkomende grote bloeding die niet gerelateerd was aan het overlijden.

In de totaal 22 cases vonden de onderzoekers 2 CVA's (1 bij tweemaal daags dabigatran 150 mg en 1 bij warfarine) en 20 grote bloedingen (5 bij tweemaal daags dabigatran 110 mg, 10 bij tweemaal daags dabigatran 150 mg en 5 bij warfarine).

Deze nieuw gevonden gebeurtenissen voegden de onderzoekers toe aan de onderzoeksdatabase. Hernieuwde analyse leidde volgens de onderzoekers niet tot een verandering van de conclusies uit de RE-LY-studie.

 

Vertrouwen registratiedossiers

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde werpen Engelfriet et al. onder andere naar aanleiding van deze publicatie en de publicaties in de British Medical Journal (BMJ) eerder dit jaar (zie het nieuwsbericht van 28 juli 2014) de vraag op wat er moet gebeuren om het vertrouwen in registratiedossiers te behouden. Daarnaast vragen zij zich af of versnelde procedures wel het juiste antwoord zijn op het bezwaar dat de administratieve obstakels voor de introductie van nieuwe geneesmiddelen te groot zijn. Ook vragen zij zich af of de stap van de European Medicines Agency (EMA) om alle ingediende dossier openbaar te maken voldoende is.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

De auteurs van de geüpdatete resultaten van de RE-LY-studie melden allen dat zij voor verschillende doeleinden gelden hebben ontvangen van farmaceutische bedrijven. De auteurs van het artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde melden geen belangenconflicten/financiële ondersteuning.

 

Bron

  • Connolly S et al. Additional events in de the RE-LY trial. N Engl J Med 24 sep 2014.
  • Connolly S et a. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;361:1139-51.
  • Connolly S et al. Newly identified events in the RE-LY trial. N Engl J Med. 2010;363:1875-6.
  • Engelfriet P et al. Vraagtekens bij nieuwe antistollingsmiddelen. Ned Tijdschr Geneesk. 2014;158:8444.

Laatst gewijzigd op 14 november 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.