Nieuw onderzoek

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier hartfalen

 

Uit de SAVOR-TIMI 53-studie (zie ook het nieuwsbericht van 3 september 2013) naar dipeptidylpeptidase-4-remmer (DPP-4-remmer) saxagliptine (Onglyza®) bleek dat dit middel een groter risico op ziekenhuisopnames als gevolg van hartfalen veroorzaakte in vergelijking met placebo (3,5% versus 2,8%, p=0,007). De auteurs hebben nu een nadere analyse uitgevoerd naar het risico op hartfalen dat uit deze studie naar voren kwam.

 

Saxagliptine en hartfalen

In de SAVOR-TIMI 53-studie was de incidentie van het aantal ziekenhuisopnames voor hartfalen significant groter bij gebruik van saxagliptine dan bij placebo (Hazard Ratio (HR) na 1 jaar = 1,46; 95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI) = 1,15 tot 1,88; p=0,002) Ook na een gemiddelde follow-up van 2 jaar was het verschil significant (HR=1,27; 95%BI 1,07 tot 1,51; p=0,007). De volgende patiëntengroepen hadden het grootste risico op een ziekenhuisopname vanwege hartfalen:

  • patiënten met hartfalen in de medische voorgeschiedenis
  • patiënten met een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) ≤60 ml/min/1,73m2
  • patiënten met verhoogde concentraties N-terminaal pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP) op de baseline

 

Discussie

Op basis van het werkingsmechanisme van DPP-4-remmers en beschikbaar preklinische en klinische gegevens was het resultaat uit de SAVOR-TIMI 53-studie onverwacht. Twee andere studies toonden echter wel aanwijzingen voor een mogelijk mechanisme achter het verhoogde risico op hartfalen. Eén studie met DPP-4-remmer vildagliptine (Galvus®) liet zien dat vildagliptine het einddiastolisch volume van het linker ventrikel verhoogde. Uit een andere studie bleek dat DPP-4-remmers tot een verslechterde endotheelfunctie kunnen leiden.

Het is niet uit te sluiten dat het verhoogde risico op hartfalen - hoewel significant - op toeval berustte. Andere uitkomstenstudies naar DPP-4-remmers moeten uitwijzen of DPP-4-remmers het risico op hartfalen inderdaad verhogen.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Diverse auteurs hebben onderzoeksgeld ontvangen van verschillende farmaceutische bedrijven, waaronder de registratiehouder van saxagliptine.

 

Bron:

Scirica BM et al. Heart Failure, Saxagliptin and Diabetes Mellitus: Observations from the SAVOR -TIMI 53 Randomized Trial. Circulation. 2014 Sep 4. 

Laatst gewijzigd op 19 september 2014