Nieuw onderzoek

Recent zijn er twee publicaties verschenen over de opzet van fase IV onderzoek naar rivaroxaban (Xarelto®). Doel van beide onderzoeken is het vergelijken van de veiligheid van rivaroxaban in de klinische praktijk met de uitkomsten van de klinische trials.

 

XANTUS-onderzoek

In Vascular Health and Risk Management beschrijven Camm et al. het Xarelto® for prevention of Stroke in Patients with Atrial Fibrillation (XANTUS)-onderzoek. Doel is het verzamelen van veiligheids- en effectiviteitsgegevens met betrekking tot het gebruik van rivaroxaban voor de preventie van cerebrovasculaire accidenten (CVA) bij patiënten met atriumfibrilleren. Het betreft een prospectief cohortonderzoek met één arm. Het onderzoek gaat informatie genereren over rivaroxaban in de dagelijks klinische praktijk. Belangrijkste doel is te onderzoeken of het veiligheidsprofiel van rivaroxaban in de klinische praktijk gelijk is aan het veiligheidsprofiel dat werd gevonden tijdens het fase III registratie-onderzoek (ROCKET-AF). Het streven van de onderzoekers is ongeveer 6.000 patiënten te includeren. De geïncludeerde patiënten zullen een jaar gevolgd worden. De belangrijkste uitkomstmaten omvatten gegevens die het mogelijk maken de veiligheid van rivaroxaban in de dagelijkse praktijk vast te stellen. Voor de primaire eindpunten kijken de onderzoekers naar grote bloedingen, overlijden door alle oorzaken en alle andere (ernstige) bijwerkingen*). Ook leggen de onderzoekers bij een bloeding de lokalisatie van de bloeding vast. Het XANTUS-onderzoek is onderdeel van een groter fase IV-onderzoeksprogramma bestaande uit 4 deelonderzoeken waarbij elk deelonderzoek zich richt op een specifieke regio:

  • XANTUS: Europese Unie en Canada
  • XANTUS-EL: Oost-Europa, de oostelijke Mediterranee, Midden-Oosten en Latijns Amerika
  • XANAP: Azië en de Pacific
  • XANTUS-CN: China

 

XALIA-onderzoek

In Thrombosis Journal beschrijven Ageno et al. het Xarelto for Long-term and Initial Anticoagulation in venous thromboembolism (XALIA)-onderzoek. Doel van het onderzoek is de effectiviteit en veiligheid van rivaroxaban te vergelijken met de standaard therapie voor diepe veneuze trombose. Op deze wijze willen de onderzoekers de resultaten uit het fase III registratie-onderzoek (EINSTEIN-DVT) aanvullen met gegevens over de effectiviteit en veiligheid in de dagelijkse praktijk. Naar verwachting worden er 4.800 patiënten geïncludeerd. Het betreft patiënten met een bewezen diepe veneuze trombose die gedurende minimaal 3 maanden behandeld worden. De belangrijkste uitkomstmaat is het optreden van bijwerkingen die gerelateerd zijn aan de behandeling**) (met name grote bloedingen), symptomatische recidiverende veneuze trombo-embolieën en overlijden door alle oorzaken. Het cohort van patiënten bestaat uit patiënten uit meer dan 20 Europese landen en andere landen waaronder Canada en Israël.

 

*) (ernstige) bijwerking: een (ernstig) ongewenst medisch voorval, geassocieerd met het gebruik van een geneesmiddel bij mensen dat niet noodzakelijk een oorzakelijk verband heeft met het geneesmiddel.

**) bijwerking die gerelateerd is aan de behandeling: een voorval dat niet of niet qua mate van ernst aanwezig was voordat met de behandeling werd gestart.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

XANTUS-onderzoek: Twee van de auteurs zijn medewerker van de registratiehouder van rivaroxaban. De overige auteurs melden relaties met verschillende farmaceutische bedrijven waaronder de registratiehouder van rivaroxaban.

XALIA-onderzoek: Twee van de auteurs zijn medewerker van de registratiehouder van rivaroxaban. De overige auteurs melden relaties met verschillende farmaceutische bedrijven waaronder de registratiehouder van rivaroxaban.

Beide onderzoeken zjin gefinancierd door de registratiehouder van rivaroxaban.

 

Bron:

  • Camm et al. XANTUS: rationale and design of noninterventional study of rivaroxaban for the prevention of stroke in patienst with atrial fibrillation. Vasc Health Risk Manag. 2014;10:425-34.
  • Ageno et al. Xalia: rationale and design of a non-interventional study of rivaroxaban compared with standard therapy for initial and long-term anticoagulation. Thromb J. 2014;12:16
  • FDA. Reviewer guidance. Conducting a clinical safety review of a new product application and preparing a report on review, feb 2005.

Laatst gewijzigd op 3 september 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.