Nieuw onderzoek

Fabrikant Boehringer Ingelheim heeft informatie achtergehouden die had kunnen bijdragen aan een beter veiligheidsprofiel van het directe orale anticoagulans (DOAC) dabigatran (Pradaxa®). Dat concludeert het British Medical Journal (BMJ) na een eigen onderzoek. Het artikel beschrijft dat titratie van de dosering dabigatran kan leiden tot een reductie van het aantal majeure bloedingen dat optreedt bij gebruik van dit middel. Deze informatie is echter niet gedeeld met de registratie-autoriteiten.

 

Monitoring

De DOAC's hebben ten opzichte van de vitamine K-antagonisten (VKA's) het voordeel dat ze in een vaste dosering kunnen worden gegeven. Het ontbreken van monitoring - zoals bij de VKA's wel het geval is -, draagt bij aan de patiëntvriendelijkheid. 

Uit het onderzoek van BMJ blijkt dat fabrikant Boehringer Ingelheim zelf had geanalyseerd dat monitoring van de plasmaspiegels dabigatran - en het daarop aanpassen van de dosering - kon bijdragen aan een reductie van het aantal majeure bloedingen. Indien monitoring en dosisaanpassing plaatsvond, zou het aantal majeure bloedingen dat optreedt bij gebruik van dabigatran gereduceerd kunnen worden met 30 tot 40% ten opzichte van warfarine. De dosisaanpassing zou weinig tot geen effect hebben op de incidentie van ischemische cerebrovasculaire accidenten (CVA's). Boehringer Ingelheim kwam op grond van deze gegevens tot de conclusie dat titratie van de dosering dabigatran kan leiden tot een beter werkzaamheid/veiligheidsprofiel dan dabigatran in een vaste dosis.

 

Registratie-autoriteiten

Deze gegevens zijn echter niet met de registratieautoriteiten (de EMA en FDA) gedeeld. Bij beide instanties heeft wel discussie plaatsgevonden over het nut van monitoring van de plasmaspiegels. Het BMJ leidt uit interne e-mailcorrespondentie van Boehringer Ingelheim af dat de gegevens bewust zijn achtergehouden, omdat het de marketingpositie van dabigatran als middel waarbij geen monitoring vereist is, zou bedreigen. Boehringer Ingelheim laat weten dat de informatie niet met de registratiehouders is gedeeld, omdat de uitgevoerde analyse geen betrouwbare weergave zou zijn van de uiteindelijke uitkomsten op patiëntniveau.

 

Bron:

Cohen D. Dabigatran: how the drug company withheld important analyses. BMJ. 2014 Jul 23;349:g4670.

Laatst gewijzigd op 28 juli 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.