Nieuw onderzoek

Fontaine et al. onderzochten het aantal grote bloedingen dat optreedt bij gebruikers van direct werkende orale anticoagulantia (DOAC's) in de dagelijkse praktijk. De auteurs concluderen dat de frequentie van het aantal grote en intracraniële bloedingen bij gebruik van dabigatran (Pradaxa®) en rivaroxaban (Xarelto®) in deze retrosepctieve studie overeenkomt met de frequenties in de gerandomiseerde klinische studies.

 

Methode

Het betrof een retrospectief (elektronisch) dossieronderzoek binnen een gezondheidszorgorganisatie in Utah (Verenigde Staten van Amerika) die bestaat uit 22 ziekenhuizen en meer dan 200 klinieken en apotheken. De onderzoeksperiode liep van oktober 2010 tot november 2012.

De onderzoekers includeerden patiënten met de diagnose atriumfibrilleren die dabigatran of rivaroxaban gebruikten.

De primaire uitkomstmaat - grote bloeding - betrof bloedingen die:

  • fataal waren
  • op een kritische plaats zaten (intracranieel, intraspinaal, intra-oculair, intra-articulair, peritoneaal, pericardiaal)
  • noodzaakten tot toediening van 2 of meer packed-cells

Via twee methoden spoorden de onderzoekers patiënten met grote bloedingen op.

  • zoeken naar ICD-9-codes die codeerden voor een grote bloeding
  • zoeken naar registraties van toediening van 2 of meer packed cells

Eén van de onderzoekers verifieerde of de bloeding daadwerkelijk optrad tijdens het gebruik van een DOAC. Bij de patiënten waarbij sprake was van een bloeding bekeken de onderzoekers of er sprake was van het gebruik van andere geneesmiddelen die het bloedingsrisico vergrootten. Hieronder vielen clopidogrel, prasugrel, ticagrelor en NSAID's (inclusief acetylsalicylzuur).

 

Uitkomsten

Het uiteindelijke cohort bestond uit 2.579 patiënten. Daarvan hadden er 13 (0,5%) een grote bloeding. Bij 2 patiënten was de bloeding fataal. Van de 13 bloedingen traden er 10 op bij dabigatrangebruikers en 3 bij rivaroxabangebruikers.

In de studie (ROCKET-AF) waarin rivaroxaban is onderzocht, werd gekeken naar kritische bloedingen. De definitie van kritische bloedingen ligt dichtbij de definitie voor grote bloedingen in dit onderzoek. In de ROCKET-AF studie trad bij 1,28% van de rivaroxabangebruikers een kritische bloeding op. Een intracraniële bloeding trad op bij 5 (0,19%) patiënten. In ROCKET-AF studie was het percentage intracraniële bloedingen 0,77% en in de RE-LY studie (waarin dabigatran werd onderzocht) 0,59%. 

De gemiddelde leeftijd van de patiënten met een grote bloeding was 80,1 jaar. De gemiddelde CHADS2-score was 3,46 en de gemiddelde HAS-BLED-score was 4,08. Negen van de 13 patiënten gebruikte acetylsalicylzuur in een dosering van 81 mg per dag en 2 patiënten gebruikten chronisch meloxicam (een NSAID). Acht van de 13 patiënten met een grote bloeding zouden op grond van de exclusiecriteria van de gerandomiseerde klinische studies naar dabigatran en rivaroxaban, zijn uitgesloten van deelname.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

Geen.

 

Bron:

Fontaine et al. Major bleeding with dabigatran and rivaroxaban in patients with atrial fibrillation: a real-world setting. Clin Appl Thromb Heamst 28 mei 2014.

Laatst gewijzigd op 30 juni 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.