Nieuw onderzoek

In een recent gepubliceerd onderzoek bekeken Laliberté et al. de effectiviteit, veiligheid en therapietrouw van rivaroxaban in de dagelijkse praktijk. Hiervoor maakten zij gebruik van een zeer grote database met declaraties van medische kosten van verschillende zorgverzekeringen in de Verenigde Staten van Amerika. De opzet van het onderzoek was een zogeheten matched-cohort design. De patiëntenpopulatie bestond uit patiënten van 18 jaar of ouder, met ten minste tweemaal (ter voorkoming van vals positieven) een gedocumenteerde diagnose atriumfibrilleren en een CHADS2-score ≥ 1. Patiënten moesten een nieuwe gebruiker van rivaroxaban of warfarine zijn. Patiënten die voorafgaand aan de inclusiedatum warfarine gebruikten en overstapten naar rivaroxaban werden ingedeeld in de rivaroxabangroep. Patiënten waarbij sprake was van kleplijden, zwangerschap, maligniteiten of atriumfibrilleren van voorbijgaande aard werden geëxcludeerd.

Het onderzoek kende verschillende effectiviteits- en veiligheidsuitkomstmaten. Voor de effectiviteit keken de onderzoekers naar het optreden van cardiovasculaire accidenten (CVA) en systemische embolieën (SE), veneuze trombo-embolieën (VTE), diepe veneuze trombose (DVT) en longembolieën (LE). Voor de veiligheid keken ze naar met name het optreden van bloedingen, waaronder intracraniële bloedingen. Daarnaast werd gekeken naar therapietrouw. De onderzoekers classificeerden patiënten met een periode van meer dan 60 dagen tussen twee afleveringen als niet therapietrouw.

 

Resultaten

De rivaroxabangebruikers werden in een verhouding van 1:4 gematcht met warfarinegebruikers. Zo ontstond een cohort van 3.654 rivaroxaban en 14.616 warfarinegebruikers. Verschillen op de uitkomstmaten werden uitgedrukt in hazardratio's (HR). Voor VTE vonden de onderzoekers dat dit bij de rivaroxabangebruikers significant minder optrad dan bij de warfarinegebruikers(HR=0,36; 95%BI=0.24-0.54; P<0,0001). Voor de verschillende bloedingsparameters werden geen significante verschillen gevonden. Rivaroxabangebruikers bleken persistenter in het gebruik van hun medicatie dan warfarinegebruikers.

 

Beperkingen

Het onderzoek kent verschillende beperkingen. De validiteit van declaratiegegevens is beperkt als gevolg van mogelijk foutieve registraties. Voor het matchen is gebruik gemaakt van 'propensity score matching'. Deze methode kent beperkingen, waardoor confounding niet volledig is uit te sluiten. De data betreft gegevens direct na toelating van rivaroxaban tot de markt. Het is niet uit te sluiten dat gebruikspatronen inmiddels zijn veranderd. Er was geen informatie over de tijd waarin de warfarinegebruikers een INR in het juiste interval hadden. Tot slot ontbraken er gegevens over sterfte.

 

Bron:

Laliberté et al. Real-world comparative efectiveness and safety of rivaroxaban and warfarin in nonvalvulair atrial fibrillation patients. Curr Med Res Opin 21 maart 2014.

Laatst gewijzigd op 10 april 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.