Nieuw onderzoek

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft samen met De Hart & Vaatgroep bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) schriftelijk bezwaar ingediend tegen het advies om rivaroxaban niet te vergoeden voor de indicatie longembolie. Over dit advies van het CVZ berichtte MedicijnBalans eind februari (nieuwsbericht 28 februari).

 

Het bezwaar is gestoeld op 4 punten:

  • Het bewijs dat directe orale anticoagulantia - waartoe rivaroxaban behoort - veiliger zijn dan de vitamine K-antagonisten is vergroot. Bij de vergoeding voor atriumfibrilleren was de veiligheid - aldus de schrijvers van het bezwaar - doorslaggevend.
  • Het niet gelijk behandelen van twee patiëntengroepen die in zeker opzicht wat betreft de behandeling wel vergelijkbaar zijn.
  • Het uitsluitend kijken naar de kosten voor het farmaciebudget en daarmee andere (maatschappelijke) kosten buiten beschouwing laten.
  • Het onvoldoende zwaar meewegen van het grotere gebruiksgemak van rivaroxaban.

Voor de volledige brief zie hier.

 

Bron:

Laatst gewijzigd op 8 april 2014