Nieuw onderzoek

In een brief van 18 februari 2014 geeft het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het advies de vergoeding van rivaroxaban niet uit te breiden voor de indicatie pulmonale embolie (PE).

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) heeft geconcludeerd dat rivaroxaban een therapeutisch gelijke waarde heeft als enoxaparine/acenocoumarol bij de behandeling van PE. Uit een kostenconsequentieraming komt naar voren dat uitbreiding van de nadere voorwaarden van rivaroxaban gepaard gaat met extra uitgaven ten laste van het farmaciebudget van 3,88 tot 6,86 miljoen euro per jaar. Deze zullen deels gecompenseerd worden door lagere kosten van de trombosediensten omdat bij rivaroxaban in tegenstelling tot acenocoumarol geen controle door de trombosedienst nodig is.

Omdat er  sprake is van gelijke waarde en meerkosten is het eindadvies van het CVZ de bijlage 2 voorwaarden voor rivaroxaban niet uit te breiden.

 

Bron:

CVZ. Beoordeling uitbreiding indicatie rivaroxaban. 18 februari 2014. 

Laatst gewijzigd op 28 februari 2014

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.