Nieuw onderzoek

Het Geneesmiddelenbulletin (Gebu) besteedt in het novembernummer aandacht aan een nieuw middel voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2): dapagliflozine (Forxiga ®). Dapagliflozine is de eerste vertegenwoordiger van een nieuwe klasse van orale bloedglucoseverlagende middelen, de 'natrium-glucose-cotransporter 2 remmers (SGLT-2-remmers). SGLT-2-remmers verhogen de uitscheiding van glucose met de urine, waardoor het bloedglucose daalt.

 

Plaatsbepaling volgens Gebu

Dapagliflozine geeft in vergelijking met placebo een significante afname van het HbA1c en het lichaamsgewicht. De combinatie dapagliflozine/metformine  geeft in onderzoek een vergelijkbare HbA1c-daling als metformine/glipizide (een sulfonylureumderivaat, niet in Nederland geregistreerd). De werkzaamheid van dapagliflozine op harde eindpunten is onbekend. Hetzelfde geldt voor de veiligheid op lange termijn. In de klinische studies geeft dapagliflozine een verhoogde incidentie van urineweginfecties. Ook is er onrust over een licht verhoogde incidentie van borst-, blaas- en prostaatkanker.

 

SGLT-2-remmers

Dapagliflozine is de eerste vertegenwoordiger van de SGLT-2-remmers. Een tweede SGLT-2-remmers, canagliflozine (Invokana®) is onlangs geregistreerd in Europa. Het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft in augustus 2013 een geadviseerd dapagliflozine op te nemen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Hierbij dient de vergoeding beperkt te worden tot het gebruik in combinatie met metformine, waarbij de toevoeging van een SU-derivaat niet mogelijk is.

 

Bron

Bijl D. Dapagliflozine. Gebu, 2013; 47: 131-133
CVZ. Geneesmiddelbeoordelingen: dapagliflozine. 26 augustus 2013. 

Laatst gewijzigd op 3 december 2013