Nieuw onderzoek

In 2012 adviseerde de Gezondheidsraad om  in Nederland nader onderzoek te doen naar de veiligheid, werkzaamheid en kosteneffectiviteit van de nieuwe orale anticoagulantia (NOACs). Doel van dit onderzoek moet zijn om de nu nog aanwezige onzekerheden rond de NOACs weg te nemen en de meerwaarde ervan vast te stellen. Dit advies staat beschreven in het rapport: Nieuwe antistollingsmiddelen: een gedoseerde introductie.

Inmiddels is de eerste stap gezet in de vorm van de start van een pilotstudie gefinancierd door ZonMw.

Laatst gewijzigd op 20 juni 2013