Nieuw onderzoek

Bayer Healthcare en Jansen Pharmaceuticals kondigden vorige week aan onderzoek te gaan doen naar een potentieel antidotum voor factor Xa-remmers: PRT 4445. PRT 4445 wordt ontwikkeld door Portola Pharmaceuticals. Zoals ook op de site van Medicijnbalans te lezen is, is het ontbreken van een antidotum een van de heikele punten bij de behandeling met nieuwe orale anticoagulantia (NOACs). Immers, in een spoedeisende situatie is het nu niet mogelijk het effect van NOACs snel ongedaan te maken. Het aangekondigde onderzoek heeft tot doel de optimale dosis van PRT 4445 vast te stellen.

Bron: www.bayer.com

Laatst gewijzigd op 13 februari 2013