Nieuw onderzoek

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft nog geen besluit genomen over het opnemen van de nieuwe orale antistollingsmiddelen in het verzekerd pakket. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. De minister neemt het advies van het CVZ en de Gezondheidsraad over om de nieuwe middelen zorgvuldig en gecontroleerd te introduceren. De betrokken beroepsorganisaties (internisten, cardiologen, orthopeden) zijn verzocht maatregelen te treffen om een gecontroleerde introductie te realiseren. Pas dan zal de minister een positief pakketbesluit effectueren. Lees hier de brief.

Laatst gewijzigd op 12 juli 2012