Medicijn

Indicatie

Lasmiditan is geïndiceerd voor de acute behandeling van de hoofdpijnfase van migraineaanvallen, met of zonder aura bij volwassenen (SmPC, 2024).

Effectiviteit

Het doel van de aanvalsbehandeling is het hanteerbaar maken van de migraineaanvallen (NHG, 2021).  

Wat is het effect op de pijn 2 uur na inname?   

Met lasmiditan zijn meer patiënten 2 uur na inname pijnvrij dan met placebo. Dit blijkt uit drie studies. In de eerste studie was 32,2% van de patiënten met lasmiditan 200 mg na 2 uur pijnvrij. Met lasmiditan 100 mg betrof dit 28,2% van de patiënten en met placebo 15,3% (Kuca, 2018). In de tweede studie zijn 3 verschillende doseringen lasmiditan vergeleken met placebo. Van de patiënten met lasmiditan 200 mg was 38,8% pijnvrij na 2 uur. Voor lasmiditan 100 mg en 50 mg en voor placebo was dat respectievelijk 31,4%, 28,6% en 21,3% (Goadsby, 2019). In de CENTURION-studie was 29,3% van de patiënten met lasmiditan 200 mg pijnvrij na 2 uur. Met lasmiditan 100 mg was dat 25,8% en met placebo 8,4% van de patiënten (Ashina, 2021). 

Wat is het effect op het meest hinderlijke symptoom 2 uur na inname? 

Patiënten zijn 2 uur na inname van lasmiditan vaker vrij van het meest hinderlijke symptoom dan 2 uur na inname van placebo. In de eerste studie was dit van toepassing op 40,7% van de patiënten met lasmiditan 200 mg, op 40,9% van de patiënten met lasmiditan 100 mg en op 29,5% met placebo. In deze studie was voor 53,8% van de patiënten overgevoeligheid voor licht het meest hinderlijke symptoom, voor 24,2% was dit misselijkheid en voor 22,0% overgevoeligheid voor geluid (Kuca, 2018). Ook in de CENTURION-studie noemden patiënten het vaakst overgevoeligheid voor licht als meest hinderlijke symptoom, gevolgd door misselijkheid en overgevoeligheid voor geluid. Twee uur na inname was 39,0% van de patiënten met lasmiditan 200 mg vrij van het meest hinderlijke symptoom. Met lasmiditan 100 mg was dit 40,4% en met placebo 28,0% (Ashina, 2021). 

Veiligheid

Wat is de langetermijnveiligheid? 

Over de langetermijnveiligheid van lasmiditan is nog weinig bekend. De looptijd van de registratiestudies was te kort om hierover uitspraken te kunnen doen. De resultaten van de GLADIATOR-studie, een open-label vervolgstudie met een looptijd van een jaar, worden nog verwacht (ClinicalTrials.gov, 2020).  

Het CBG verzoekt patiënten en zorgverleners extra alert te zijn op bijwerkingen en deze te melden (SmPC, 2024). 

Wat zijn belangrijke bijwerkingen? 

De belangrijkste bijwerking van lasmiditan is duizeligheid. Dit komt bij meer dan 10% van de patiënten voor. Bij 1 tot 10% van de patiënten treden onder andere visusstoornissen, hartkloppingen, slaperigheid en spierzwakte als bijwerking op (SmPC, 2024). 

Het serotoninesyndroom kan optreden bij gebruik van lasmiditan alleen of in combinatie met andere serotonerge geneesmiddelen. Verschijnselen treden in het algemeen enkele minuten tot uren na toediening van een nieuwe of hogere dosering op. Bij combinatie met andere serotonerge middelen, zoals SSRI’s en TCA’s, is goede observatie aanbevolen. Dit geldt vooral bij de start van de behandeling of na dosisverhoging (SmPC, 2024). 

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties? 

Lasmiditan is in klinische onderzoeken in verband gebracht met verlaging van de hartslag. De arts moet hiermee rekening houden bij patiënten bij wie hartslagdaling een probleem kan zijn of die andere geneesmiddelen gebruiken die de hartslag verlagen, zoals propranolol. Bij de combinatie propranolol met lasmiditan trad een extra hartslagverlaging van 5,1 slagen per minuut op (SmPC, 2024). 

Uit dierexperimenten is reproductietoxiciteit gebleken. De blootstelling in deze studies was echter aanzienlijk hoger dan met de doseringen bij mensen bereikt zal worden. De registratiehouder heeft  een observationele cohortstudie naar de effecten van lasmiditan bij gebruik tijdens de zwangerschap aangekondigd. Vooralsnog wordt het gebruik van lasmiditan tijdens de zwangerschap afgeraden (RMP, 2022). 

Richtlijnen

De NHG-Standaard Hoofdpijn (2021) hanteert bij de aanvalsbehandeling een stappenplan. Het geadviseerde geneesmiddel bij stap 1 is paracetamol, bij stap 2 een NSAID, bij stap 3 een oraal triptaan en bij stap 4 een combinatie van de genoemde middelen (NHG, 2021). 

De NVN-richtlijn Hoofdpijn (2023) adviseert als niet-specifieke aanvalsbehandeling bij volwassenen acetylsalicylzuur,  diclofenac, ibuprofen of paracetamol. Als specifieke aanvalsbehandeling adviseert de richtlijn een van de beschikbare triptanen (NVN, 2023). 

De richtlijnen doen geen uitspraak over lasmiditan, omdat dit middel nog niet op de markt was toen de richtlijnen uitkwamen. 

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten? 

Lasmiditan kost € 6,77 per tablet (FK, 2024).

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden? 

Lasmiditan 100 mg wordt volledig vergoed, lasmiditan 50 mg gedeeltelijk (Medicijnkosten, 2024). 

Aandachtspunten bij gebruik

Lasmiditan is beschikbaar als filmomhulde tablet. De geadviseerde startdosering bij volwassenen is 100 mg. De patiënt kan de dosering verhogen naar 200 mg om de werkzaamheid te vergroten of verlagen naar 50 mg om een betere verdraagbaarheid te bereiken. Keert de migrainehoofdpijn binnen 24 uur na een eerste respons terug? Dan mag de patiënt de dosis van 50 of 100 mg herhalen mits dit meer dan 2 uur na de startdosering is. De patiënt mag binnen 24 uur niet meer dan 200 mg lasmiditan innemen. Als een patiënt na de aanvangsdosis geen effect ervaart op de migrainehoofdpijn dan is een positieve respons op de tweede dosis onwaarschijnlijk (SmPC, 2024).  

Er zijn aanwijzingen dat lasmiditan bijwerkingen geeft op het centraal zenuwstelsel. Bij gezonde proefpersonen is een negatief effect op de rijvaardigheid gevonden. Patiënten mogen daarom tot minimaal 8 uur na inname geen voertuig besturen of andere activiteiten uitvoeren die extra aandacht vragen. Patiënten die dit advies niet kunnen opvolgen mogen lasmiditan niet gebruiken (SmPC, 2024).  

Incidenten met nieuwe geneesmiddelen? Meld deze bij Voorkomen Medicatie-Incidenten.  

Werkingsmechanisme

Lasmiditan is een selectieve 5-HT1-agonist. Het precieze werkingsmechanisme van lasmiditan is niet bekend. Binding van serotonine aan bepaalde receptoren, waaronder de 5-HT1F-receptor, kan migrainesymptomen verminderen. De werking van lasmiditan berust waarschijnlijk op binding aan de 5-HT1F-receptor, een vermindering van de afgifte van neuropeptiden betrokken bij migraineaanvallen en een remming van pijnbanen (SmPC, 2024).  

Toekomstige ontwikkelingen

De CGRP-antagonist zavegepant wordt momenteel onderzocht bij chronische migraine. De eerste resultaten worden in 2024 verwacht (ClinicalTrials.gov, 2024).  

Contact

Laatst gewijzigd op 29 juni 2024

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.