Medicijn

Indicatie

Insuline degludec is geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus bij kinderen (vanaf 1 jaar) en volwassenen (SmPC, 2024). Deze tekst gaat over de toepassing van insuline degludec bij de behandeling van DM2.

Effectiviteit

De medicamenteuze behandeling van DM2 richt zich op regulering van de bloedglucosewaarden. Het doel van de behandeling is het voorkomen en behandelen van klachten en complicaties, zoals (toename van) hart- en vaatziekten, chronische nierschade, retino- en neuropathie (NHG, 2023).

Wat is het effect op micro- en macrovasculaire complicaties?

Insuline degludec geeft geen lager risico op macrovasculaire complicaties en mortaliteit dan insuline glargine bij patiënten met een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen. Dit is onderzocht in de DEVOTE-studie. Het primaire eindpunt was een combinatie van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte. Dit eindpunt kwam voor bij 8,5% van de patiënten met insuline degludec en 9,3% van de patiënten met insuline glargine. Het verschil was niet statistisch significant: HR=0,91; 95%BI=0,78 tot 1,06 (Marso, 2017). Het effect van insuline degludec op microvasculaire complicaties is niet bekend. 

Wilt u meer weten over de cardiovasculaire effecten van insulines? Lees dan de uitgebreide informatie over cardiovasculaire effecten.

Wat is het effect op HbA1c?

Er is geen verschil aangetoond in HbA1c-verlaging tussen insuline degludec en insuline glargine 100 E/ml en insuline detemir (EPAR insuline degludec). Een verschil in HbA1c-verlaging is ook niet te verwachten, omdat de insulinedosering zowel in de dagelijkse praktijk als in studies getitreerd wordt tot patiënten hun streefwaarde bereiken.

 

Veiligheid

Wat is de langetermijnveiligheid?

Insuline degludec is sinds 2014 op de markt. De langetermijnveiligheid is nog niet precies bekend. Er zijn tot nu toe geen specifieke zorgen over de langetermijnveiligheid bekend. 

Wat zijn belangrijke bijwerkingen?

Bijwerkingen die bij meer dan 1% van de patiënten met insuline degludec voorkomen, zijn reacties op de injectieplaats, zoals huiduitslag (SmPC, 2024).

Hoe vaak komen hypoglykemieën voor?

Bij meer dan 10% van de patiënten met insuline degludec treden hypoglykemieën op. Insuline degludec geeft evenveel risico op ernstige hypoglykemieën als insuline detemir en insuline glargine 100 E/ml. Wel geeft insuline degludec significant minder risico op bevestigde nachtelijke hypoglykemieën dan insuline glargine 100 E/ml en insuline detemir (SmPC, 2022). Voor de individuele patiënt is de klinische relevantie echter beperkt. Bij DM2 is het absolute verschil in aantal bevestigde nachtelijke hypoglykemieën per patiëntjaar klein:

  • bij insuline-naïeve patiënten: 0,25 met insuline degludec versus 0,39 met insuline glargine 100 E/ml
  • bij patiënten met basale insuline: 1,39 met insuline degludec versus 1,84 met insuline glargine 100 E/ml (SmPC, 2022)
Wat is het effect op lichaamsgewicht?

Insuline degludec heeft een vergelijkbaar effect op lichaamsgewicht als insuline glargine 100 E/ml. Insuline detemir geeft mogelijk iets minder gewichtstoename. Patiënten die met insuline starten komen gemiddeld 2 tot 4 kg aan. De gewichtstoename is onder andere afhankelijk van de insulinedosering en het insulineschema (NHG, 2023).

Wat zijn belangrijke contra-indicaties en interacties?

Insuline degludec heeft geen belangrijke contra-indicaties. Niet-selectieve bètablokkers kunnen de symptomen van hypoglykemie maskeren en het herstel van de glucosespiegel vertragen. Daarnaast verlagen sommige geneesmiddelen de insulinebehoefte, zoals bètablokkers en ACE-remmers. Andere geneesmiddelen verhogen de insulinebehoefte, zoals thiaziden, schildklierhormonen en glucocorticosteroïden (SmPC, 2022).

Richtlijnen

Insuline degludec heeft geen plaats in de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2023). Bij patiënten die in aanmerking komen voor insuline, heeft NPH-insuline de voorkeur boven langwerkend insuline volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2023). Er zijn bij NPH-insuline geen twijfels over de langetermijnveiligheid en de kosten zijn lager dan van langwerkende insulines. Langwerkend insuline komt wel in aanmerking voor patiënten met erg wisselende glucosewaarden of nachtelijke hypoglykemieën bij gebruik van NPH-insuline (ondanks juiste injectietechniek). De voorkeur gaat dan uit naar insuline glargine 100 E/ml of insuline detemir. Voor insuline degludec zijn geen duidelijke voordelen aangetoond ten opzichte van insuline glargine 100 E/ml of insuline detemir (NHG, 2023).

(Middel)langwerkend insuline komt in aanmerking voor zowel patiënten met als zonder zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Voor patiënten zonder zeer hoog risico is insuline stap 3 in de behandeling. Voor patiënten met een zeer hoog risico is insuline een behandeloptie in stap 4 (NHG, 2023).   

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Insuline degludec kost jaarlijks € 130 tot € 160 voor 10 E per dag. Voor andere langwerkende insulines is dit € 100 tot € 160. NPH-insuline kost per jaar € 67 (FK, 2024). Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie over kosten.

Wat zijn de vergoedingsvoorwaarden?

Insuline degludec wordt volledig vergoed (Medicijnkosten, 2024). 

Aandachtspunten bij gebruik

De patiënt moet insuline degludec subcutaan toedienen in de dij, bovenarm of buik. Variëren van het injectiegebied is belangrijk om de kans op lipodystrofie te verminderen. Voor insuline degludec geldt een eenmaal daagse toediening, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. Volwassenen kunnen insuline degludec ook op een ander tijdstip van de dag toedienen, maar er moet minimaal 8 uur tussen de doses zitten (SmPC, 2024).

Er zijn twee verschillende concentraties insuline degludec verkrijgbaar: 100 E/ml en 200 E/ml. De dosis moet niet omgerekend worden, want het venster toont het juiste aantal eenheden (SmPC, 2024).

Bij nieuwe insulines is het voor voorschrijvers en afleveraars belangrijk om alert te blijven op naamsverwisselingen (VMI, 2024). Incidenten met nieuwe geneesmiddelen? Meld deze bij Voorkomen Medicatie-Incidenten.

Werkingsmechanisme

Insuline verlaagt de bloedglucosespiegel door de glucoseopname in spierweefsel en vet te stimuleren. Daarnaast remt insuline de glucoseproductie (SmPC, 2024).

Toekomstige ontwikkelingen

  • Insuline icodec is in mei 2024 geregistreerd. In tegenstelling tot insuline degludec hoeft de patiënt insuline icodec niet dagelijks, maar wekelijs toe te dienen (EMA, 2024). Insuline icodec is in Nederland nog niet verkrijgbaar.

Contact

Laatst gewijzigd op 20 juni 2024

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.