MOVIE

In het kort

Deze MOVIE geeft een weergave van veranderingen in het relatief aantal gebruikers van CGRP remmers. De veranderingen zijn uitgedrukt per tweepositie postcodegebied over de periode van 2021 tot en met 2022.

Tijdlijn

De eerste CGRP-remmers kwamen in 2018 in Nederland op de markt. Sinds 1 november 2021 worden CGRP remmers bij migraine onder bepaalde voorwaarden vergoed. Deze voorwaarden zijn: uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar en ouder met chronische migraine na uitsluiten of behandeling van medicatieovergebruikshoofdpijn, en bij wie behandeling met topiramaat of valproaat en daarna botulinetoxine A (botox) niet werkt. Het aantal patiënten dat aan deze voorwaarden voldoet is relatief klein. De CGRP remmers hebben bovendien nog geen plaats in de huidige richtlijnen (NHG Hoofdpijn, 2021) (NVN Medicamenteuze behandeling migraine en MOH, 2017). Er zijn momenteel vijf CGRP remmers beschikbaar waarvan vier in aanmerking komen voor vergoeding

Het totale aantal gebruikers van CGRP remmers in 2022 was 4.181 (GIP databank, 2023).De fabrikanten zijn momenteel bezig met een aanvraag voor uitbreiding van vergoeding voor episodische migraine. Deze aanvraag is in juli 2023 afgewezen door het gebrek aan informatie vanuit de fabrikanten (Zorginstituut Nederland, 2023). De verwachting is dat het aantal gebruikers flink zal stijgen wanneer deze vergoeding wordt goedgekeurd.

Regionale verschillen

Er is een landelijke toename te zien van 12,5% in de tweede helft van 2022 ten opzichte van de eerste helft van 2022 in het aantal gebruikers van CGRP remmers. Het gemiddelde aantal gebruikers  landelijk is 2,3% in de tweede helft van 2022, maar er zijn grote verschillen te zien tussen de regio’s. De regio Almelo heeft het laagste percentage gebruikers, namelijk 0,70%. Het hoogste percentage is 8,4% in Hilversum. De oorzaak van een regio met een hoog percentage kan de vestiging van een migraine expertisecentrum zijn.

Definities

Het percentage CGRP remmers ten opzichte van triptaangebruikers per half jaar per postcodegebied.

Bronvermelding

Voor het maken van de kaarten is gebruik gemaakt van de databank van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIPdatabank) van Zorginstituut Nederland. Deze databank bevat informatie over het gebruik van genees- en hulpmiddelen in Nederland. Het betreft informatie over middelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet. Bijna alle zorgverzekeraars stellen deze informatie ter beschikking aan de GIPdatabank. De GIPdatabank doet een kwaliteitscontrole op deze gegevens en corrigeert deze zo nodig. Hierdoor ontstaan betrouwbare en representatieve databestanden over het hulp- en geneesmiddelengebruik. Bij de ramingsmethodiek voor het voorspellen van het ontbrekende deel, houdt Zorginstituut Nederland onder andere rekening met verschillen in de leeftijds- en geslachtsopbouw van de verzekerdenpopulatie.

Contact

Meer informatie

Laatst gewijzigd op 22 september 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.