Medicijnjournaal

 Hoofdstukken

  • 00:00 Inleiding
  • 00:34 Genderverschillen bijwerkingen
  • 03:19 Kruidenproducten
  • 05:05 Tekenradar.nl
  • 05:43 Linagliptine
  • 06:25 Aflevertermijn anticonceptiepil
  • 06:53 Medicatiebeoordeling
  • 09:32 Discussiepunten voor het FTO

In dit Medicijnjournaal is onder andere aandacht voor verschillen in bijwerkingen tussen mannen en vrouwen, interacties van geneesmiddelen met kruidenproducten en het effectief inzetten van medicatiebeoordelingen.