Medicijnjournaal

 Hoofdstukken

  • 00:00 Inleiding
  • 00:38 NHG-Standaard DM2
  • 02:55 Valproïnezuur en zwangerschap
  • 04:28 Nieuwsflitsen
  • 06:46 Ontslagmedicatie
  • 09:33 Discussiepunten voor het FTO

Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2, transmurale samenwerking bij ontslag uit het ziekenhuis en nieuwe maatregelen om blootstelling van ongeboren kinderen aan valproïnezuur te vermijden.

Gerelateerd aan Medicijnjournaal juni 2018

FTO-werkmateriaal

Medicijn

Themajournaal

Medicijnjournaal

Factcheck

Nieuw onderzoek