Medicijnjournaal

 Hoofdstukken

  • 00:00 Inleiding
  • 00:38 Rode gist rijst
  • 02:12 Medicatie en vallen
  • 04:20 Nieuwsflitsen
  • 07:48 Personalized medicine
  • 09:48 Discussiepunten voor het FTO

Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan de bijwerkingen van rode gist rijst, valrisicoverhogende medicatie en personalized medicine bij cardiovasculair risicomanagement.