Medicijnjournaal

 Hoofdstukken

  • 00:00 Inleiding
  • 00:38 Rode gist rijst
  • 02:12 Medicatie en vallen
  • 04:20 Nieuwsflitsen
  • 07:48 Personalized medicine
  • 09:48 Discussiepunten voor het FTO

Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan de bijwerkingen van rode gist rijst, valrisicoverhogende medicatie en personalized medicine bij cardiovasculair risicomanagement. 

Laatst gewijzigd op 18 oktober 2018