Medicijnjournaal

 Hoofdstukken

  • 00:00 Inleiding
  • 00:39 Inhalatiecorticostero├»den bij COPD
  • 02:53 Nieuwsflitsen
  • 05:36 Palliatieve zorg eindstadium nierfalen
  • 08:01 Discussiepunten voor het FTO

Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan de richtlijn 'palliatieve zorg eindstadium nierfalen' en manieren om het overgebruik van inhalatiecorticosteroïden bij COPD tegen te gaan.
 

Laatst gewijzigd op 16 februari 2021