Medicijnjournaal

 Hoofdstukken

  • 00:00 Intro
  • 00:29 NHG-Standaard Astma
  • 01:57 DPP-4-remmers en hartfalen
  • 03:44 Melatonine
  • 05:46 Nieuwe middelen bij obesitas
  • 06:46 Nieuwe START/STOPP-criteria
  • 08:27 Voor het FTO

Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan nieuwe middelen bij de behandeling van obesitas en astma, het risico op hartfalen bij gebruik van dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers) en de hernieuwde START/STOPP-criteria.

Laatst gewijzigd op 18 oktober 2018