Medicijnjournaal

Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan SGLT2-remmers.

Laatst gewijzigd op 18 oktober 2018