Medicijnjournaal

Dit journaal besteedt onder andere aandacht aan SGLT2-remmers.