Medicijnjournaal

 Hoofdstukken

  • 00:00 Inleiding
  • 00:23 Risico's warenwetmiddelen
  • 02:30 CVRM bij ouderen
  • 04:33 Haaruitval bij bupropion
  • 05:03 E-healthweek
  • 05:34 Geneesmiddelen bij lactatie
  • 06:04 Anticonceptiestaafje
  • 06:32 Pijn bij kwetsbare ouderen
  • 09:17 Discussiepunten voor het FTO

In dit Medicijnjournaal is onder andere aandacht voor de risico's van (zelfzorg)middelen die niet onder de geneesmiddelenwet vallen, het voorspellen van het cardiovasculaire risico bij 70-plussers en pijn bij kwetsbare ouderen.