Medicijnjournaal

 Hoofdstukken

  • 00:00 Inleiding
  • 00:32 Geneesmiddelen bij ouderen
  • 02:42 Doseringsadviezen bij dialyse
  • 05:03 Minder antibiotica bij samen beslissen
  • 05:39 Niet zomaar stoppen met denosumab
  • 06:17 Antibioticaresistentie onder controle
  • 07:07 Geneesmiddeltekorten
  • 09:24 Discussiepunten in het FTO

In dit Medicijnjournaal is onder andere aandacht voor geneesmiddelen bij ouderen, doseringsadviezen bij dialyse en geneesmiddeltekorten.

Laatst gewijzigd op 2 april 2020