Nieuw onderzoek

In het kort

Het veiligheidsprofiel van LAMA glycopyrronium (SeebriĀ®) is vergelijkbaar met tiotropium en placebo.

Het veiligheidsprofiel van het langwerkende anticholinergicum (LAMA, long acting muscarinic antagonist) glycopyrronium (Seebri®) is vergelijkbaar met tiotropium (Spiriva®) en placebo. Dat is de conclusie van de recente studie van D'Urzo et al.

 

Methode

In een gepoolde analyse van 6 klinische studies met in totaal meer dan 6.000 COPD-patiënten beschrijven D'Urzo et al. het veiligheidsprofiel van glycopyrronium. Glycopyrronium is geïndiceerd als langwerkende luchtwegverwijder voor de onderhoudsbehandeling van COPD. De veiligheid van glycopyrronium werd vergeleken met tiotropium en placebo. Daarnaast werd de veiligheid van glycopyrronium beoordeeld tijdens de 'post marketing surveillance' (PMS) periode van anderhalf jaar (september 2012 tot maart 2014), door middel van registratie van spontane meldingen van bijwerkingen. 

 

Resultaten

De totale incidentie van (ernstige) bijwerkingen en overlijden was vergelijkbaar tussen de gebruikers van glycopyrronium, tiotropium en placebo. De 5 meest voorkomende bijwerkingen van glycopyrronium waren toename van COPD, nasofaryngitis, bovenste luchtweginfecties, hoest en hoofdpijn. Glycopyrronium gaf geen verhoogd risico op cerebro-cardiovasculaire bijwerkingen ten opzichte van placebo. Tijdens de PMS-fase gaf gebruik van glycopyrronium geen verhoogd risico op (ernstige) bijwerkingen.

 

Belang voor de praktijk

Op basis van deze gegevens lijkt het veiligheidsprofiel van glycopyrronium vergelijkbaar met dat van tiotropium en placebo. Aangezien tiotropium al langer op de markt is, is dit veiligheidsprofiel echter beter uitgekristalliseerd. De PMS-fase van glycopyrronium besloeg een periode van 18 maanden, wat relatief kort is voor een chronische behandeling. Indien een bijwerking minder vaak voorkomt of zich pas na een langere tijd openbaart, kan het zijn dat deze bijwerking pas veel later aan het licht komt. Enige voorzichtigheid met het voorschrijven van glycopyrronium blijft dus raadzaam.

 

Mogelijke belangenverstrengeling

De studie is gesponsord door Novartis Pharmaceuticals, de registratiehouder van glycopyrronium. Meerdere auteurs geven aan financiële banden te hebben met diverse fabrikanten.

 

Bron

D'Urzo AD et al. Safety of inhaled glycopyrronium in patients with COPD: a comprehensive analysis of clinical studies and post-marketing data. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015;10:1599-612.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2015

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.