Nieuw onderzoek

In het kort

Er zijn geen verschillen in therapietrouw bij luchtwegverwijders die tweemaal daags geïnhaleerd worden en middelen voor eenmaal daagse toediening.

Gebruikers van luchtwegverwijders die tweemaal daags geïnhaleerd worden zijn even therapietrouw als gebruikers van middelen voor eenmaal daagse toediening. Dat is de conclusie van observationeel onderzoek door Izquierdo et al. in Spanje.

 

Resultaten

De onderzoekers gebruikten een centrale database van aflevergegevens van apotheken in Castile-La Mancha (Spanje). In 2013 en 2014 bepaalden zij de therapietrouw bij 16.446 gebruikers van langwerkende anticholinergica (LAMA's, long acting muscarinic antagonists). Als maat gebruikten ze de proportion of days covered (PDC), het aantal dagen dat de patiënt over zijn geneesmiddel kan beschikken gedeeld door het aantal dagen tussen twee afleveringen. De PDC werd voor elke maand bepaald.

De onderzochte geneesmiddelen waren tiotropium (Spiriva®), aclidinium (Eklira®) en glycopyrronium (Seebri®). Voor alle drie de middelen lag de gemiddelde PDC net boven de 1,00 (range: 1,074 tot 1,107). Een klein aantal patiënten had een PDC van 2 of groter: 2% voor aclidinium, 8% voor glycopyrronium en 9% voor tiotropium. Mogelijke oorzaken van een PDC > 1 zijn volgens de auteurs het gebruiken van een hogere dosering dan voorgeschreven of spillage.

 

Discussie

De auteurs geven aan dat de therapietrouw bij de onderzochte patiënten zeer hoog is, en dat het niet uitmaakt of het middel één of juist tweemaal daags wordt toegediend. Wel meten ze alleen de ophaalfrequentie, en niet het daadwerkelijk (correct) gebruiken van het geneesmiddel.

 

Belang voor de praktijk

De therapietrouw bij middelen voor astma en COPD is vaak laag. Eerder onderzoek suggereert dat een eenmaal daagse toediening zou kunnen bijdragen aan een betere therapietrouw. Dit onderzoek spreekt dit tegen. Meer onderzoek naar de therapietrouw, ook in de Nederlandse setting, bij deze middelen is dan ook gewenst.

 

Belangenverstrengeling

Geen.

 

Bron

Izquierdo JL et al. Relevance of dosage in adherence to treatment with long-acting anticholinergics in patients with COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016;11:289-93.

 

Laatst gewijzigd op 23 mei 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.