Nieuw onderzoek

In het kort

Cardiovasculaire gebeurtenissen zoals hartinfarct en beroerte komen bij LABA's en LAMA's even vaak voor.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van het dossier cardiovasculaire veiligheid.

Cardiovasculaire gebeurtenissen zoals hartinfarct en beroerte komen even vaak voor bij gebruikers van langwerkende bèta-agonisten (LABA's, long acting beta-2-agonists) als bij langwerkende anticholinergica (LAMA's, long acting muscarinic antagonists). Zo concluderen Suissa et al. op basis van een observationele studie onder Britse COPD-patiënten.

 

Resultaten

De onderzoekers gebruikten gegevens uit de Clinical Practice Research Datalink (CPRD), een database met gegevens uit meer dan 600 huisartspraktijken. Patiënten die tussen 2001 en 2012 startten met langwerkende luchtwegverwijders werden geïncludeerd. Dit betrof 26.442 nieuwe gebruikers van tiotropium. De onderzoekers matchten deze patiënten met nieuwe gebruikers van LABA's op basis van de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en op voorafgaand gebruik van inhalatiecorticosteroïden (ICS) .

In het jaar na de start van de langwerkende luchtwegverwijder was de kans op acuut myocardinfarct vergelijkbaar tussen beide groepen, met een hazard ratio (HR) van 1,10 (95% betrouwbaarheidsinterval (BI)=0,88 tot 1,38). Dit gold ook voor de uitkomst beroerte (HR=1,02; 95%BI=0,78 tot 1,34), aritmie (HR=0,81; 95%BI=0,60 tot 1,09) en hartfalen (HR=0,90; 95%BI=0,79 tot 1,02). Bij de gebruikers van LABA's kwam significant vaker pneumonie voor (HR=0,81; 95%BI=0,72 tot 0,92).

 

Discussie

De resultaten van deze studie bevestigen resultaten uit eerdere studies, die eveneens geen verschil op cardiovasculaire uitkomsten vonden tussen LABA en LAMA. Het vaker voorkomen van pneumonie bij LABA-gebruikers wijten de onderzoekers aan het feit dat de meeste LABA-gebruikers gebruik maakten van een combinatiepreparaat van LABA en ICS. ICS zijn geassocieerd met het vaker voorkomen van pneumonie.

 

Belang voor de praktijk

Deze studie laat zien dat er geen verschil is tussen de LABA's en tiotropium op het gebied van cardiovasculaire uitkomsten. Gegevens over de nieuwere inhalatiemiddelen ontbreken, omdat deze in de onderzoeksperiode niet beschikbaar waren. Ook bevestigt de studie het verhoogde risico op pneumonie bij gebruik van combinatiepreparaten van LABA met ICS.

 

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door de Canadian Institutes of Health Research, de Canadian Foundation for Innovation en Boehringer-Ingelheim, registratiehouder van onder andere tiotropium.

 

Bron

Suissa S et al. Long-acting bronchodilator initiation in COPD and the risk of adverse cardio-pulmonary events: A population-based comparative safety study. Chest. 2016. pii: S0012-3692(16)56162-5.

Laatst gewijzigd op 13 december 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.