Nieuw onderzoek

In het kort

De longfunctie verbetert bij matige tot ernstige COPD. De verschillen zijn niet klinisch relevant.

Aclidinium/formoterol verbetert de longfunctie ten opzichte van monotherapie met aclidinium, formoterol of tiotropium. Dat is de uitkomst van de AMPLIFY-studie bij patiënten met matige tot ernstige COPD (Sethi, 2019). De verschillen zijn klinisch niet relevant.

Resultaten

De AMPLIFY-studie is een dubbel-dummy, gerandomiseerde fase-III studie bij patiënten met matige tot ernstige COPD. De 1.583 deelnemers waren afkomstig uit Europa, Rusland en de VS. Van hen voltooiden 1.356 de volledige studie van 24 weken.

Het doel van deze studie was het effect van aclidinium/formoterol te vergelijken met monotherapie met aclidinium, formoterol of tiotropium. Primaire uitkomstmaten waren de dal-FEV1 en de FEV1 1 uur na dosering. Met aclidinium/formoterol nam de dal-FEV1 meer toe dan met aclidinium, formoterol en tiotropium, respectievelijk 55, 14 en 19 ml. Voor de FEV1 1 uur na dosering was dit verschil respectievelijk 84, 84 en 92 ml. Deze verschillen zijn niet klinisch relevant. De grens voor klinische relevantie is 100 ml. Ook de uitkomsten voor SGRQ (maat voor klachten) en het aantal exacerbaties toonden geen klinisch relevante verschillen.

Discussie

De auteurs stellen dat het combinatiepreparaat aclidinium/formoterol de longfunctie verbetert ten opzichte van monotherapie met aclidinium, formoterol of tiotropium. De auteurs geven twee beperkingen van de studie aan. De eerste is het kleine aantal patiënten met exacerbaties voorafgaand aan de studie. De tweede beperking is de korte studieduur.

Belang voor de praktijk

Aclidinium/formoterol is geregistreerd voor de onderhoudsbehandeling van COPD. De registratie vond plaats op basis van een klinisch significante verhoging van de dal-FEV1 ten opzichte van placebo (138 ml). Een vergelijking met formoterol monotherapie gaf in de registratiestudie geen klinisch relevant verschil (68 ml). De resultaten uit de AMPLIFY-studie bevestigen dit en tonen ook geen klinisch relevant effect ten opzichte van monotherapie met aclidinium, formoterol of tiotropium. De NHG-Standaard COPD (2015) beveelt het voorschrijven van aclidinium/formoterol niet aan vanwege ontbrekende gegevens over de effectiviteit en bijwerkingen op lange termijn (NHG, 2015). De GOLD-richtlijn COPD (2019) adviseert een LABA/LAMA bij bepaalde patiënten in categorie B, C of D. Daarbij heeft de richtlijn geen voorkeur voor één bepaald middel (GOLD, 2019).

Mogelijke belangenverstrengeling

De studie werd gefinancierd door AstraZeneca. Diverse auteurs melden financiële banden met diverse farmaceutische bedrijven, waaronder de registratiehouder van aclidinium/formoterol.

Bron

Sethi S et al. AMPLIFY: a randomized, Phase III study evaluating the efficacy and safety of aclidinium/formoterol vs monocomponents and tiotropium in patients with moderate-to-very severe symptomatic COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019 Mar;14:667-82.

Contact

Laatst gewijzigd op 22 juli 2019

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.