Nieuw onderzoek

In het kort

Van de combinatiepreparaten LABA/LAMA neemt de werkzaamheid van vilanterol/umeclidinium het minst af.

Van de combinatiepreparaten LABA/LAMA neemt de werkzaamheid van vilanterol/umeclidinium het minst af. Dit concluderen Gong et al. op basis van een model dat zij ontwikkelden. De onderzoekers voerden een meta-analyse uit naar verschillen in werkzaamheid van combinatiepreparaten LABA/LAMA. Daarbij ontwikkelden zij een model om het verloop van de dal-FEV1 in de tijd te voorspellen. De analyse omvat 22 onderzoeken met 16.486 patiënten.

Resultaat

Bij toepassing van het model is de toename van de dal-FEV1 na 2 dagen het grootst bij vilanterol/umeclidinium (0,185 l) en het kleinst bij formoterol/aclidinium (0,118 l). Na 24 weken was de werkzaamheid van vilanterol/umeclidinium even groot als na 2 dagen. Bij formoterol/aclidinium nam de werkzaamheid af met ongeveer 25%. De werkzaamheid van combinatiepreparaten formoterol/glycopyrronium, indacaterol/glycopyrronium en olodaterol/tiotropium nam af met ongeveer 19 tot 24%.  

Discussie

De betrouwbaarheid van de uitkomsten wordt beperkt doordat de onderzoekers niet beschikten over individuele patiëntgegevens. Voor gegevens over bijvoorbeeld leeftijd, rookgeschiedenis en frequentie van eerdere exacerbaties moesten de onderzoekers zich baseren op de gemiddelden in de samenvattingen van de betreffende studies. Daarnaast hielden de onderzoekers geen rekening met verschillen in doseringen. Deze kunnen verschillen omdat sommige preparaten in meerdere sterkten beschikbaar zijn.

Belang voor de praktijk

De NHG-Standaard COPD (2021) adviseert om niet direct te starten met een combinatiepreparaat, maar in eerste instantie een monopreparaat toe te voegen en daarvan het effect en de mogelijke bijwerkingen te evalueren. De werkgroep heeft geen voorkeur voor bepaalde combinaties. Wel speelt de toedienvorm een rol bij de keuze voor een bepaalde combinatie. Combinatiepreparaten LABA/LAMA verschillen namelijk in toedienvorm.

Belangenverstrengeling

De auteurs hebben geen financiële banden met fabrikanten.

Bron

Gong et al. Quantitative analysis of efficacy and safety of LABA/LAMA fixed-dose combinations in the treatment of stable COPD. Ther Adv Respir Dis Jan 2022.

Contact

Laatst gewijzigd op 31 mei 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.