Nieuw onderzoek

In het kort

Oudere mannen die starten met tiotropium lopen in de eerste maand van gebruik een klein, maar significant verhoogd risico op urineweginfecties. 

Oudere mannen die starten met tiotropium (Spiriva®, Tiotrus®)  lopen in de eerste maand van gebruik een klein, maar significant verhoogd risico op urineweginfecties (UWI). Zo concluderen Gershon et al. op basis van een observationeel onderzoek in Canada.

 

Resultaten

De onderzoekers includeerden 64.283 patiënten van 66 jaar of ouder met COPD die tussen 2003 en 2011 startten met tiotropium of een inhalatiecorticosteroïd (ICS), al dan niet in combinatie met een langwerkend beta-2-sympaticomimeticum. Uit deze populatie matchten ze vervolgens patiënten op basis van de eigenschappen die de kans op een UWI vergroten. Dit resulteerde in 18.774 koppels. De primaire uitkomstmaat was het doormaken van een UWI in de eerste 30 dagen van gebruik van tiotropium of ICS.

Binnen de totale onderzoeksgroep was er geen significant verschil in het voorkomen van UWI tussen beide groepen. De hazard ratio (HR) was 1,12, het 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,81 tot 1,56. Bij subgroepanalyses bleken mannen die startten met een langwerkend anticholinergicum (LAMA, long acting muscarinic antagonist) wel een verhoogd risico op UWI te lopen. De HR was 1,75, 95%BI=1,05 tot 2,92. De absolute risicotoename was 0,17% na 30 dagen en het number needed to harm (NNH) was 588. Na 180 dagen was er geen verschil meer in het risico op een UWI tussen beide groepen, ook niet wanneer alleen mannen werden bestudeerd.

 

Discussie

De auteurs geven aan een lager aantal UWI te vinden dan andere studies naar UWI in de algemene populatie. Zij wijten dit aan de strenge criteria voor UWI die ze hanteerden en aan registratieproblemen bij de huisartsen. Ook hielden ze geen rekening met terugkerende UWI, alleen de eerste episode telde mee.

 

Belang voor de praktijk

Hoewel tiotropium volgens deze studie het risico op een UWI bij mannen met 75% verhoogt, is de klinische relevantie waarschijnlijk beperkt, gezien de lage incidentie en het hoge NNH. Toch is het goed deze mogelijke bijwerking in de gaten te houden, vooral bij oudere mannen die starten met tiotropium of een ander langwerkende anticholinergicum.

 

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door de Canadian Institutes of Health Research Institute of Nutrition, Metabolism and Diabetes en het Ontario Ministry of Health and Long-Term Care (MOHLTC).

 

Bron

Gershon AS et al. Inhaled long-acting anticholinergics and urinary tract infection in individuals with COPD. COPD. 2016:1-8.

Laatst gewijzigd op 20 december 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.