Nieuw onderzoek

In het kort

Drie kwart van de COPD-patiënten bij Britse huisartsen komt niet in aanmerking voor deelname aan registratiestudies naar langwerkende luchtwegverwijders. 

Drie kwart van de COPD-patiënten bij Britse huisartsen komt niet in aanmerking voor deelname aan registratiestudies naar langwerkende luchtwegverwijders. Bijna een vijfde had een te goede longfunctie voor deelname.

 

Resultaten

De onderzoekers gebruikten gegevens van de Optimum Patient Care Research Database (OPCRD), een database met gegevens over patiënten met longziekten uit het Verenigd Koninkrijk. Voor 36.893 patiënten gingen zij na of deze in aanmerking kwamen voor deelname aan fase 3 en 4-studies naar LABA, LAMA en combinaties van beide groepen. De onderzoekers selecteerden 31 onderzoeken uit de periode 1999 tot 2013.

De patiënten uit de OPCRD waren gemiddeld 7 jaar ouder dan deelnemers aan de studies, ook waren ze vaker vrouw. Deelnemers aan de studies hadden een slechtere longfunctie. Patiënten met een FEV1 van meer dan 80% van voorspeld mochten niet aan studies deelnemen, maar maakten 19% uit van de OPCRD-populatie. Ook waren veel patiënten in de OPCRD-populatie niet symptomatisch, terwijl dit een eis was voor deelname aan trials voor combinatiepreparaten. Voor deze onderzoeken was de mediaan van het percentage OPCRD-patiënten dat mee mocht doen 13%.

Gemiddeld kwam 24% van de patiënten uit de OPCRD in aanmerking om aan een fase 3 of 4-studie deel te nemen. De spreiding was 3,5 tot 58 procent. De laagste percentages vonden de onderzoekers bij studies naar het effect van indacaterol met glycopyrronium op het aantal exacerbaties.

 

Discussie

De resultaten van de studie komen overeen met eerdere studies naar de overeenkomsten van studiepopulaties met de COPD-patiënten in de huisartsenpraktijk. De auteurs pleiten voor een volledige omschrijving van in- en exclusiecriteria in publicaties. Bovendien zouden naast de klinische studies ook effectiviteitsstudies uit de dagelijkse praktijk moeten meewegen in de ontwikkeling van richtlijnen.

 

Belang voor de praktijk

Deelnemers aan klinische onderzoeken hebben vaak een slechtere longfunctie dan de COPD-patiënten in de huisartsenpraktijk. Dit maakt het extrapoleren van onderzoeksresultaten naar de dagelijkse praktijk lastig.

 

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door Boehringer Ingelheim, registratiehouder van diverse inhalatiemiddelen bij COPD. De auteurs hebben financiële banden met diverse registratiehouders van geneesmiddelen bij COPD.

 

Bron

Halpin DM et al. Eligibility of real-life patients with COPD for inclusion in trials of inhaled long-acting bronchodilator therapy. Respir Res. 2016;17(1):120 

Laatst gewijzigd op 23 november 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.