Nieuw onderzoek

In het kort

COPD-patiënten maken minder toedienfouten als ze voor drievoudige combinatietherapie één poederinhalator gebruiken in plaats van twee.

COPD-patiënten maken minder toedienfouten als ze voor drievoudige combinatietherapie één poederinhalator gebruiken (Ellipta) in plaats van twee verschillende poederinhalatoren. Dat concluderen Van der Palen et al. op basis van een gerandomiseerde cross-over studie.

Methode

De onderzoekers vergeleken het risico op toedienfouten bij gebruik van één inhalator (Ellipta) met gebruik van twee inhalatoren (Diskus + Handihaler of Turbuhaler + Handihaler). Deze inhalator(en) kunnen patiënten onder andere gebruiken bij drievoudige combinatietherapie voor COPD. Onderzoekers includeerden 159 patiënten met COPD die niet eerder een dergelijke inhalator gebruikt hadden. Alle deelnemers gebruikten op één dag de Ellipta inhalator plus een combinatie van Diskus + Handihaler of Turbuhaler + Handihaler. De volgorde was willekeurig. De deelnemers lazen eerst alleen de bijsluitertekst. Daarna moesten ze het inhaleren voordoen. Maakte de deelnemer een fout, dan kreeg hij een mondelinge instructie. Traden er opnieuw fouten op, dan kreeg hij nogmaals uitleg. De primaire uitkomstmaat was het aantal patiënten dat minstens één kritische fout maakte na alleen het lezen van de bijsluitertekst. Daarnaast werd onder andere de gemiddelde instructietijd gemeten die nodig was voor goed gebruik.

Resultaten

Met de Ellipta inhalator maakte 9% van de deelnemers na enkel het lezen van de bijsluiter een kritische fout. Dit was veel minder dan bij de combinatie Diskus + Handihaler (75%) en Turbuhaler + Handihaler (73%). Bij de Ellipta inhalator was de meest voorkomende fout uitademing via het mondstuk. Bij de Diskus inhalator waren dat het niet terughalen van de hendel, uitademing via het mondstuk en problemen met het schuifkapje. Bij de Turbuhaler waren de meest voorkomende fouten uitademen via het mondstuk en onjuist laden van de dosering. Bij de Handihaler waren het plaatsen en doorboren van de capsules vaak een probleem.

Gebruikers van de Ellipta inhalator hadden gemiddeld 2,7 minuten instructie nodig, gebruikers van twee inhalatoren gemiddeld 10,6 (Diskus + Handihaler) of 11,3 minuten (Turbuhaler + Handihaler). Ook gaven de meeste deelnemers (81 tot 84%) de voorkeur voor de Ellipta inhalator in plaats van twee verschillende inhalatoren.

Discussie

De onderzoekers stellen dat het gebruik van twee verschillende inhalatoren leidt tot meer fouten bij het toedienen. Dit kan tot gevolg hebben dat de behandeling minder effectief is. Een mogelijke verklaring is volgens de onderzoekers dat bij gebruik van de Ellipta inhalator minder handelingen nodig zijn en dat de gebruiksinstructie in de bijsluiter korter is. De onderzoekers zijn niet nagegaan of patiënten laaggeletterd waren. Ook het feit dat deelnemers in één dag drie verschillende inhalatoren leren gebruiken, zal invloed hebben gehad op de resultaten.

Belang voor de praktijk

Dit onderzoek bevestigt dat alleen het lezen van de bijsluitertekst niet voldoende is voor een juist gebruik van de inhalator. Aanvullende mondelinge uitleg en instructie zijn noodzakelijk, ook bij gebruik van inhalatoren met een eenvoudiger toedienwijze. Hierbij is eveneens aandacht nodig voor het risico op toedienfouten bij patiënten die verschillende inhalatoren gebruiken. Dit onderzoek laat daarnaast zien wat voor elk type inhalator de meest optredende kritische fouten zijn. Deze punten dienen in de voorlichting extra aandacht te krijgen. Overigens adviseren richtlijnen bij combinatie van inhalatoren zoveel mogelijk te kiezen voor hetzelfde type. Dat vermindert de kans op fouten. 

Mogelijke belangenverstrengeling

Het onderzoek is opgezet en gefinancierd door GlaxoSmithKline, fabrikant van verschillende medicijnen met de Ellipta als inhalator.

Bron

Palen van der J. A randomized, open-label, single-visit, crossover study simulating triple-drug delivery with Ellipta compared with dual inhaler combinations in patients with COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018;13:2515-23.

Contact

Laatst gewijzigd op 16 februari 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.