Nieuw onderzoek

In het kort

Bij patiƫnten met symptomatisch COPD is triple therapie (LABA/LAMA/ICS) effectiever dan gebruik van LABA/LAMA.

Bij patiënten met symptomatisch COPD is triple therapie effectiever dan gebruik van de combinatie van twee luchtwegverwijders (LABA/LAMA). Pneumonie treedt daarbij niet vaker op. Dat blijkt uit een studie van Papi et al.

Methode

De onderzoekers voerden een gerandomiseerde, dubbelblinde, dubbel-dummy studie (Tribute) uit bij 1531 patiënten. Hierin vergeleken zij een dosisaerosol met beclometason/formoterol/glycopyrronium (Trimbow®) met een poederinhalator met indacaterol/glycopyrronium (Ultibro®). Alle deelnemers kregen een van deze middelen plus een placebo in de vorm van het andere middel. Deelnemers hadden matige of ernstige COPD (FEV1/FVC-ratio < 0,7; FEV1 na bronchusverwijding < 50% van voorspeld). Ondanks medicamenteuze behandeling van de klachten hadden ze minimaal één matige tot ernstige exacerbatie in het afgelopen jaar. De deelnemers gebruikten eerder geen triple therapie. De primaire uitkomstmaat was het aantal matige tot ernstige exacerbaties na 52 weken behandeling.

Resultaten

Bij triple therapie traden jaarlijks significant minder exacerbaties op dan bij indacaterol/glycopyrronium (0,50 versus 0,59 per jaar, relatief risico=0,848; 95% betrouwbaarheidsinterval=0,723 tot 0,995). Er was geen verschil in bijwerkingen en ook het optreden van pneumonie was in beiden groepen gelijk (2%). Uit deze studie komen geen klinisch relevante verschillen ten aanzien van FEV1 of ervaren klachten, gemeten met de St George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) naar voren.

Discussie

De onderzoekers geven aan dat het aantal deelnemers beperkt was. Voor het aantonen van een effect op exacerbaties was het aantal volgens de onderzoekers echter wel voldoende. Daarnaast valt op dat het aantal exacerbaties in beide groepen lager was dan in het voorgaande jaar. Mogelijk komt dit door een verbeterde therapietrouw of betere registratie. Het effect van de medicatie is hierdoor minder zichtbaar. Daarnaast verschillen de inhalatoren die zijn vergeleken qua werkzame stoffen en type inhalator. Er zijn dus veel factoren die invloed hebben op de uitkomsten.

Belang voor de praktijk

Beclometason/formoterol/glycopyrronium is geregistreerd voor de behandeling van matige tot ernstige COPD bij volwassenen, waarbij een combinatie van een inhalatiecorticosteroïd (ICS) en een LABA onvoldoende effectief is. De NHG-Standaard COPD (2015) geeft aan dat het toevoegen van een ICS aan de behandeling met LABA of LAMA noodzakelijk kan zijn bij frequente exacerbaties. Het ICS dient gestaakt te worden, indien dit geen duidelijk toegevoegde waarde (meer) heeft, vanwege onder andere een verhoogd risico op pneumonie. In de praktijk zijn ook therapietrouw en inhalatietechniek van belang om het beoogde effect te bereiken.

Mogelijke belangenverstrengeling

Het onderzoek is gefinancierd door Chiesi, de fabrikant van beclometason/formoterol/glycopyrronium. De onderzoekers en auteurs zijn werkzaam bij of worden gesponsord door Chiesi.

Bron

Papi A et al. Extrafine inhaled triple therapy versus dual bronchodilator therapy in chronic obstructive pulmonary disease (TRIBUTE): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet 2018, February 8.

Laatst gewijzigd op 9 maart 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.