Nieuw onderzoek

In het kort

Semaglutide geeft naast leefstijlinterventies het meest gewichtsverlies bij pati├źnten met obesitas.

Verschillende medicijnen, waaronder GLP1-agonisten, naltroxen/bupropion en orlistat, dragen bij aan gewichtsafname bij patiënten met overgewicht of obesitas ten opzichte van leefstijlinterventies alleen. Dat blijkt uit een meta-analyse naar obesitasmiddelen uitgevoerd door Shi et al.  

Methode

Deze meta-analyse onderzocht het effect van geneesmiddelen op het gewicht. Naast geneesmiddelen geregistreerd voor obesitas en overgewicht is er ook een aantal geneesmiddelen meegenomen die (nog) niet voor obesitas zijn geregistreerd: metformine, SGLT2-remmers, levocarnitide en pramlintide. Deze geneesmiddelen zijn in dit nieuwsbericht buiten beschouwing gebleven. De geïncludeerde studies onderzochten het effect van geneesmiddelen op gewicht ten opzichte van leefstijlinterventies.

Resultaten

In deze meta-analyse zijn 143 gerandomiseerde klinische studies geïncludeerd. Tabel 1 laat het effect ten opzichte van leefstijlinterventies alleen en het risico op bijwerkingen zien per geneesmiddel of geneesmiddelgroep. Een post-hoc analyse liet zien dat semaglutide geassocieerd is met het grootste percentage gewichtsverlies (11,41%) ten opzichte van leefstijlinterventies alleen.

Tabel 1: Effect van geneesmiddelen voor obesitas ten opzichte van leefstijlinterventies alleen en het risico op bijwerkingen.

In Nederland geregistreerd voor obesitas

Medicijn

Gemiddeld gewichtsverlies

Percentage patiënten met ≥ 5% gewichtsverlies:

OR (95%BI)

Staken van de behandeling vanwege bijwerkingen

OR (95%BI)

GLP1-agonisten

5,76%

6,33 (5,00 tot 8,00)

2,17 (1,71 tot 2,77)

Naltrexon/bupropion

4,11%

5,04 (3,50 tot 7,27)

2,69 (2,11 tot 3,43)

Orlistat

3,16%

2,73 (2,32 tot 3,22)

1,72 (1,44 tot 2,05)

Niet in Nederland geregistreerd voor obesitas

Fentermine/topiramaat

7,97%

8,02 (5,24 tot 12,27)

2,40 (1,69 tot 3,42)

Er is bewijs van redelijke tot goede kwaliteit dat de GLP1-agonisten en fentermine/topiramaat het meest effectief bijdragen aan gewichtsverlies bij gelijktijdig toepassen van leefstijlinterventies. Semaglutide bleek in een post-hoc analyse van alle onderzochte geneesmiddelen het meeste gewichtsafname te geven. Als beperking noemen de onderzoekers onder andere de verschillen tussen de geïncludeerde studies, zoals geïncludeerde patiëntpopulatie en follow-up.

Betekenis voor de praktijk

Deze meta-analyse laat zien dat van de obesitasmiddelen die in Nederland verkrijgbaar zijn, GLP1-agonisten het meest effect hebben op gewichtsverlies naast leefstijlinterventies. Van de GLP1-agonisten geeft semaglutide het meeste gewichtsverlies. Wel is er een aanzienlijk risico op (gastro-intestinale) bijwerkingen. De voorschrijver zal bij de afweging voor al dan niet medicamenteus behandelen de voor- en nadelen samen met de patiënt tegen elkaar moeten afwegen.   

Belangenverstrengeling

De auteurs melden geen belangenverstrengeling met farmaceutische bedrijven.

Bron

Shi Q et al. Pharmacotherapy for adults with overweight and obesity: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Lancet 2021;399:259-69.

Contact

Laatst gewijzigd op 3 mei 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.