Nieuw onderzoek

In het kort

Het gebruik van naltrexon en/of bupropion is niet geassocieerd met een toename van cardiovasculaire complicaties.

Het gebruik van naltrexon, bupropion of de combinatie is niet geassocieerd met een toename van cardiovasculaire complicaties. Dit blijkt uit een meta-analyse van Sposito et al.

Resultaten         

De onderzoekers includeerden 12 gerandomiseerde klinische studies met in totaal 19.176 personen. Alle studies hadden een laag risico op bias en de follow-up varieerde van 7 tot 56 weken. De gemiddelde BMI was 32 kg/m2.

Naltrexon/bupropion was in vergelijking met placebo niet geassocieerd met een toegenomen risico op cardiovasculaire complicaties (cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte): OR=0,97; 95%BI=0,75 tot 1,24. Behandeling met alleen naltrexon of bupropion was eveneens niet geassocieerd met een toename van cardiovasculaire complicaties.

Discussie

Deze meta-analyse vond geen associatie tussen cardiovasculaire complicaties en het gebruik van naltrexon, bupropion of de combinatie van deze middelen. Een belangrijke beperking van deze meta-analyse is de korte follow-up van de geïncludeerde studies. De onderzoekers geven aan dat een langere follow-up nodig is om een definitieve uitspraak te doen over het effect van naltrexon/bupropion op cardiovasculaire complicaties.

Belang voor de praktijk

Deze meta-analyse laat zien dat naltrexon, bupropion en de combinatie niet geassocieerd is met cardiovasculaire complicaties. Vanwege de beperkingen van deze meta-analyse (korte follow-up) is het niet mogelijk om hierover een definitieve uitspraak te doen. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat gebruik van naltrexon/bupropion risico geeft op cardiovasculaire complicaties.

Belangenverstrengeling

De auteurs melden geen belangenverstrengeling met farmaceutische bedrijven.

Bron

Sposito AC et al. Cardiovascular safety of naltrexone and bupropion therapy: systematic review and meta-analyses. Obes Rev 2021;22(6):e13224.

Contact

Laatst gewijzigd op 9 augustus 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.