Nieuw onderzoek

In het kort

Wekelijks semaglutide leidt tot gewichtsverlies bij volwassenen met overgewicht of obesitas zonder diabetes.

Wekelijks subcutaan semaglutide plus leefstijlinterventie leidt tot aanhoudend en klinisch relevant gewichtsverlies bij volwassenen met overgewicht of obesitas zonder diabetes in vergelijking met placebo plus leefstijlinterventie. Dat concluderen Wilding et al. op basis van een gerandomiseerde dubbelblinde studie.

Beschrijving studie

De studie includeerde 1961 volwassenen met een Body Mass Index (BMI) van > 30 kg/m2 of een BMI > 27 kg/m2 in combinatie met minstens één gewicht gerelateerde comorbiditeit. Deelnemers hadden een of meer dieetpogingen gedaan zonder enig succes. Diabetes mellitus was een exclusiecriteria. De patiënten kregen 68 weken lang eenmaal per week subcutaan semaglutide 2,4 mg of placebo, beide in combinatie met leefstijlinterventie.

Lichaamsgewicht

Semaglutide verlaagde het lichaamsgewicht na 68 weken met 14,9% (15,3 kg) in vergelijking met 2,4% (2,6 kg) bij placebo. Het verschil in procentuele afname van het lichaamsgewicht was 12,4% (95% BI=-13,4 tot -11,5). Gebruikers van semaglutide bereikten vaker een gewichtsafname van 5% (86,4% bij semaglutide versus 31,5% bij placebo), 10% (69,1% versus 12,0%) en 15% of meer (50,5% versus 4,9%).

Overige effecten

Gebruik van semaglutide leidde in vergelijking met placebo tot een grotere verbetering in cardiometabole risicofactoren, zoals systolische en diastolische bloeddruk, HbA1c, nuchtere plasmaglucose en nuchtere lipidewaarden. 84,1% van de deelnemers in de semaglutide-groep met prediabetes op baseline is teruggekeerd naar normale glucosewaarden, in vergelijking met 47,8% deelnemers in de placebogroep. Meer deelnemers in de semaglutide-groep stopten met de behandeling vanwege bijwerkingen (7,0%) in vergelijking met de placebogroep (3,1%), voornamelijk vanwege gastro-intestinale bijwerkingen.

Discussie

De onderzoekers concluderen dat semaglutide als aanvulling op leefstijlinterventie het lichaamsgewicht verlaagt bij volwassenen zonder diabetes, maar met obesitas of overgewicht. Het gemiddelde gewichtsverlies van 14,9% is aanzienlijk groter dan het gewichtsverlies van 4,0 tot 10,9% dat in eerdere studies is gevonden met andere, goedgekeurde anti-obesitasmedicijnen, zoals orlistat en naltrexon/bupropion. Een beperking van de studie is dat de deelnemers voornamelijk witte vrouwen waren. Daarnaast vertegenwoordigen de deelnemers een subgroep met meer toewijding voor gewichtsverlies. Het is dus niet bekend in hoeverre de resultaten van toepassing zijn op de algemene populatie.

Belang voor de praktijk  

De NHG-standaard Obesitas (2010) geeft aan dat gewichtsverlies van 5 tot 10% al een aanzienlijke gezondheidswinst geeft bij patiënten met obesitas. Dit onderzoek toont aan dat semaglutide bij 86% van de deelnemers meer dan 5% gewichtsverlies geeft. Het effect op een termijn langer dan 68 weken is niet bekend. Semaglutide is momenteel alleen geregistreerd voor de behandeling van DM2. De dosering bij obesitas is met 2,4 mg/week aanzienlijk hoger dan de dosering bij DM2 (max 1 mg/week). Een deel van de patiënten verdraagt deze dosering niet, wat ook blijkt uit het uitvalpercentage van 7% vanwege bijwerkingen. Mogelijk dat op grond van deze studie in de toekomst ook een registratie-aanvraag bij overgewicht volgt. Liraglutide, net als semaglutide een GLP1-agonist, is al geregistreerd voor de behandeling van obesitas. 

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door Novo Nordisk de fabrikant van semaglutide.

Bron:

Wilding JPH et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. N Engl J Med 2021; 384:989-1002. 2021 Mar 18.

Contact

Laatst gewijzigd op 2 juni 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.