Factcheck

In het kort

Lees de factcheck: welk effect heeft finerenon op de kwaliteit van leven?

Fact?

“Zodat uw patiënten langer kunnen blijven doen wat hen lief is”. Dat vermeldt een advertentie over finerenon in diverse digitale nieuwsbrieven en tijdschriften. Zorgt finerenon voor een toename van kwaliteit van leven en verminderde mortaliteit?

Check!

Onduidelijk. De claim die de fabrikant maakt is dat patiënten door finerenon ‘langer kunnen doen wat hen lief is’. Het is onduidelijk wat de fabrikant hier precies mee bedoelt. De claim impliceert dat finerenon invloed heeft op de kwaliteit van het leven en/of mortaliteit. Er is aangetoond dat finerenon het optreden van renale en cardiovasculaire complicaties vertraagt. Het effect van finerenon op kwaliteit van leven is niet onderzocht. De claim ‘langer kunnen doen wat hen lief is’ is dus nog niet in onderzoek gekwantificeerd.

Meer informatie

Effectiviteit

De effectiviteit en veiligheid van finerenon bij chronische nierschade is onderzocht in de FIDELIO-DKD studie. De studie vergeleek finerenon met placebo bij patiënten met chronische nierschade en DM2. De meeste patiënten hadden chronische nierschade stadium 3 of 4 (Bakris, 2020).

Daling eGFR, eindstadium nierfalen en renale sterfte

Het primaire gecombineerde eindpunt van de FIDELIO-DKD studie was een samenstelling van de aanhoudende daling van de eGFR met tenminste 40%, tijd tot het eerste optreden van eindstadium nierfalen (nierdialyse, niertransplantatie of een eGFR < 15 ml/min/1,73 m2) en renale sterfte. Dit eindpunt kwam voor bij 17,8% van de patiënten met finerenon en 21,1% van de patiënten met placebo (HR=0,82; 95%BI=0,73 tot 0,93). Het NNT was 29 gedurende 3 jaar. Het onderzoek was niet gepowered op de afzonderlijke onderdelen van de primaire uitkomstmaat. Hierdoor doet het onderzoek geen uitspraak over de significantie op de verschillende losse onderdelen. Wel kwamen alle losse onderdelen numeriek minder vaak voor bij finerenon (Bakris, 2020).

Cardiovasculair overlijden, MI, beroerte en ziekenhuisopname voor hartfalen

Het secundaire gecombineerde eindpunt van de FIDELIO-DKD studie was een samenstelling van cardiovasculair overlijden, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte of ziekenhuisopname voor hartfalen. Dit eindpunt kwam voor bij 13,0% van de patiënten met finerenon en 14,8% van de patiënten met placebo (HR=0,86; 95%BI=0,75 tot 0,99). Het NNT was 42 gedurende 3 jaar (Bakris, 2020). Ook hier is geen significantie bepaald voor de afzonderlijke onderdelen. Niet-fatale beroerte kwam numeriek vaker voor bij finerenon dan bij placebo. De andere onderdelen kwamen numeriek minder vaak voor bij finerenon dan bij placebo.

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven is in de FIDELIO-DKD studie niet onderzocht (Bakris, 2020). Ook zijn er geen andere studies gevonden naar het effect van finerenon op kwaliteit van leven.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerking van finerenon is hyperkaliëmie. Dit komt bij meer dan 10% van de gebruikers voor. Bijwerkingen die bij 1 tot 10% van de patiënten voorkomen, zijn hyponatriëmie, hypotensie, pruritus en een verlaagde eGFR (SmPC, 2022). Hyperkaliëmie zorgt volgens studies voor een verlaagde kwaliteit van leven bij patiënten met chronische nierschade (Grandy, 2021).

Conclusie

De check van de claim ‘langer kunnen blijven doen wat hen lief is’ wordt door diverse zaken bemoeilijkt. Ten eerste is onduidelijk op welke uitkomstmaat de claim precies doelt. Ten tweede maakt de grootste effectiviteitsstudie naar finerenon gebruik van gecombineerde uitkomstmaten. Hierdoor is niet vastgesteld of het effect op afzonderlijke uitkomstmaten statistisch significant is. Bewezen is dat finerenon renale en cardiovasculaire complicaties vertraagt. Hoewel betoogd zou kunnen worden dat dit samenhangt met verbeterde kwaliteit van leven, is dit niet onderzocht. Tot slot kunnen bijwerkingen van finerenon ook effect hebben op de kwaliteit van leven. Of patiënten door finerenon ‘langer kunnen blijven doen wat hen lief is’, is daarom onduidelijk.

Literatuur

  • Bakris GL et al. Effect of Finerenone on Chronic Kidney Disease Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2020;383(23):2219-2229.
  • EMA. SmPC finerenon. 11-03-2022.
  • Grandy S et al. Health-related quality of life and lifestyle changes in patients with chronic kidney disease and hyperkalaemia: Real-world data from the US, five European countries and China. Int J Clin Pract. 2021;75(8):e14326.

Contact

Laatst gewijzigd op 2 november 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.