Factcheck

In het kort

Lees de factcheck: Is de manier waarop inclisiran LDL-cholesterol verlaagt natuurlijk en lichaamseigen?

Fact?

“LEQVIO® is een natuurlijke en lichaamseigen manier om het LDL-C te verlagen”. Dat vermeldt een website over inclisiran*, bereikbaar via (onder andere) een advertentie in de nieuwsbrief van DOQ.nl. Is de manier waarop inclisiran LDL-cholesterol verlaagt natuurlijk en lichaamseigen?

 

*Update: naar aanleiding van deze factcheck heeft de fabrikant de uiting op de website verwijderd.

 

Check!

Niet waar. De claim die de fabrikant maakt is dat het werkingsmechanisme van inclisiran lichaamseigen en natuurlijk is. Inclisiran is geen lichaamseigen stof die van nature in het lichaam aanwezig is, maar een kunstmatig geproduceerd middel. Het verwijdert een lichaamseigen stof. Daardoor is het mechanisme waarmee inclisiran PCSK9 remt en het LDL-cholesterol verlaagt, ook niet natuurlijk of lichaamseigen te noemen.

Meer informatie

Werkingsmechanisme

Inclisiran verlaagt het LDL-cholesterol door een werking op het PCSK9-enzym. Verschillende cellen produceren op verschillende plekken in het lichaam PCSK9. In de lever speelt PCSK9 een rol bij de regulatie van het LDL-cholesterol.

Inclisiran is een kunstmatig geproduceerd siRNA en verwijdert selectief in de levercel gedurende 6 maanden het mRNA van PCSK9. Hierdoor blokkeert inclisiran de aanmaak van PCSK9 in de lever. Deze afname van PCSK9 zorgt voor een toename van LDL-receptoren op de levercellen. De lever neemt daardoor meer LDL-cholesterol op met als gevolg een daling van LDL-cholesterol in het bloed.

Effectiviteit bij LDL-verlaging

De ORION-9, ORION-10 en de ORION-11 studies onderzochten de effectiviteit van inclisiran. Inclisiran verlaagt het LDL-cholesterol met gemiddeld 51% meer dan placebo. Dit effect treedt 1 tot 2 maanden na de toediening van inclisiran op. De gemiddelde uitgangswaarde van het LDL-cholesterol was in de ORION-10 en ORION-11 studies 2,7 mmol/l en in de ORION-9 studie 4,0 mmol/l (Assessment Report, 2021).

Ter vergelijking: de PCSK9-remmers alirocumab, bococizumab en evolocumab verlagen het LDL-cholesterol met 53,9% meer dan placebo. De gemiddelde uitgangswaarde van het LDL-cholesterol varieerde tussen de 2,6 en 5,1 mmol/l (Schmidt, 2020).

Cardiovasculaire uitkomsten

Het doel van de behandeling van hypercholesterolemie is het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten, zoals myocardinfarct en beroerte. Het doel is dus niet om alleen LDL-cholesterol te verlagen. Het is nog onbekend wat het effect van inclisiran is op cardiovasculaire uitkomsten. Inclisiran is in gepoolde resultaten van de fase 3-studies geassocieerd met een 24% lager risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire complicaties in vergelijking met placebo (RR=0,76; 95%BI=0,61 tot 0,94) (Khan, 2020). Deze studies zijn echter niet opgezet om de cardiovasculaire complicaties bij het gebruik van inclisiran aan te tonen. Momenteel lopen nog de ORION-3, ORION-4 en ORION-8 studies die onder andere hiernaar kijken (EPAR, 2022).

Indicatie

Inclisiran is in 2021 geregistreerd als adjuvans bij dieet voor volwassenen met primaire heterozygoot familiaire en niet-familiaire hypercholesterolemie  of gemengde (gecombineerde) dyslipidemie. Patiënten kunnen inclisiran gebruiken wanneer een maximale verdraagbare dosering statine in combinatie met ezetimib niet voldoende effect geeft (SmPC, 2022).

Contact

Laatst gewijzigd op 26 juli 2023

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.