Medicijn

Binnenkort verschijnt hier meer informatie over CGRP-remmer fremanezumab bij de behandeling van migraine. Zie voor de belangrijkste aandachtspunten ook de groepsinformatie CGRP-remmers

Aandachtspunten bij gebruik

Incidenten met nieuwe geneesmiddelen? Meld deze bij het Portaal voor Patiëntveiligheid.

Contact

Laatst gewijzigd op 14 oktober 2020