MOVIE

In het kort

Deze MOVIE toont de ontwikkeling in het gebruik van combinatiepreparaten LABA/LAMA vanaf 2013 tot en met 2021. Het gebruik van combinatiepreparaten LABA/LAMA is weergegeven ten opzichte van het totaal aantal gebruikers van onderhoudsmedicatie voor astma/COPD.

Tijdlijn

Combinatiepreparaten LABA/LAMA zijn geregistreerd voor patiënten met COPD. Indacaterol/glycopyrronium kwam in 2013 op de markt. Tot en met 2015 volgden 3 andere combinatiepreparaten: aclidinium/formoterol, umeclidinium/vilanterol en olodaterol/tiotropium. In 2019 volgde een vijfde combinatiepreparaat: glycopyrronium/formoterol.

Tot en met 2015 lag het aantal gebruikers van combinatiepreparaten LABA/LAMA ten opzichte van alle onderhoudsmedicatie astma/COPD onder de 2%. Het gebruik nam in de jaren erna toe tot gemiddeld 5,8% in 2021. In dat jaar waren er ruim 51.000 gebruikers. De laatste jaren is de toename in het aantal gebruikers afgevlakt.

Richtlijnen

De NHG-Standaard COPD (2021) geeft aan dat het combineren van LABA en LAMA te overwegen is bij patiënten die ondanks monotherapie met een LABA of LAMA dyspneuklachten, hinder of beperkingen ervaren. Verder adviseert de standaard om niet direct te starten met een combinatiepreparaat, maar in eerste instantie een monopreparaat toe te voegen en daarvan het effect en de mogelijke bijwerkingen te evalueren (NHG, 2021).

Combinatiepreparaten LABA/LAMA zijn niet geregistreerd voor astma.

Regionale verschillen

In 2013 ligt het gebruik van combinatiepreparaten LABA/LAMA in sommige regio’s al op 0,8 tot 1,6% van de gebruikers van onderhoudsmedicatie astma/COPD. In de daaropvolgende jaren stijgt het gebruik het snelst in de regio’s Helmond en Het Gooi. Vanuit deze regio’s zien we eerst in aangrenzende gebieden het gebruik oplopen. In 2021 ligt het aandeel combinatiepreparaten LABA/LAMA in het grootste gedeelte van Nederland tussen de 3,6 en 8,3%. Het aandeel voor de combinatiepreparaten LABA/LAMA ligt in de regio’s Amersfoort, Helmond, Geleen, Maastricht en Winterswijk hoger dan 8,3%. Het gebruik van combinatiepreparaten is het laagst in de regio’s Goes, Zuidhorn en Hoogeveen (< 3,2%).

Definities

  • Aantal gebruikers van combinatiepreparaat LABA/LAMA: aantal unieke inwoners met minimaal een voorschrift voor een combinatiepreparaat LABA/LAMA per halfjaar per postcodegebied.
  • Aantal gebruikers van onderhoudsmedicatie voor astma/COPD: aantal unieke inwoners met minimaal een voorschrift voor onderhoudsmedicatie astma/COPD per half jaar per postcodegebied.


Opmerkingen:

  • Voor het aantal gebruikers van combinatiepreparaat LABA/LAMA tellen het aantal gebruikers van de losse combinatie LABA en LAMA niet mee.
  • Een vergelijking van combinatiepreparaten LABA/LAMA ten opzichte van onderhoudsmedicatie voor alleen COPD is met de gebruikte data niet mogelijk. Dit komt omdat de cijfers niet gekoppeld zijn aan een indicatie.

Bronvermelding

Voor het maken van de kaarten is gebruik gemaakt van de databank van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIPdatabank) van Zorginstituut Nederland. Deze databank bevat informatie over het gebruik van genees- en hulpmiddelen in Nederland. Het betreft informatie over middelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet. Bijna alle zorgverzekeraars stellen deze informatie ter beschikking aan de GIPdatabank. De GIPdatabank doet een kwaliteitscontrole op deze gegevens en corrigeert deze zo nodig. Hierdoor ontstaan betrouwbare en representatieve databestanden over het hulp- en geneesmiddelengebruik. Bij de ramingsmethodiek voor het voorspellen van het ontbrekende deel, houdt Zorginstituut Nederland onder andere rekening met verschillen in de leeftijds- en geslachtsopbouw van de verzekerdenpopulatie.

Contact

Meer informatie

Laatst gewijzigd op 23 augustus 2022

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.