Informatiepagina

In het kort

De MOVIE toont de verspreiding van (nieuwe) geneesmiddelen over Nederland.

De MOnitor Verspreiding Introductie gEneesmiddelen (MOVIE) is een instrument waarmee het mogelijk is de verspreiding van (nieuwe) geneesmiddelen over het land in de tijd zichtbaar te maken.

De MOVIE is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van het IVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het kader van het programma MedicijnBalans van het IVM.

Wat is een MOVIE?

De MOVIE is in essentie een instrument dat door middel van filmpjes ('MOVIEs') geografisch de veranderingen in de mate van het gebruik van geneesmiddelen weergeeft. Dit kan op verschillende topografische niveaus, waaronder het tweecijferig postcodegebied. De mate van gebruik kan onder andere het aantal voorschriften, defined daily doses of het aantal gebruikers zijn. Een MOVIE is in principe gebaseerd op een indicator die de onderzochte variabele afzet tegen een gespecifieerde populatie. Berekening van de mate van gebruik gebeurt over een vooraf gedefinieerde periode. Elk beeldje geeft de mate van het gebruik weer voor die periode, bijvoorbeeld per halfjaar. Kleurschakeringen of in grootte variërende stippen geven de omvang van verandering aan.

Beperkingen

Indien het aantal patiënten dat een geneesmiddel gebruikt klein is, zet dit de validiteit van de indicator waarop de MOVIE is gebaseerd onder druk. Kleine absolute veranderingen kunnen in zo'n geval leiden tot grote relatieve veranderingen. De MOVIE geeft geen conclusie over de oorzaak of aanleiding van veranderingen in het gebruik van nieuwe geneesmiddelen. Een MOVIE kan wel hypothesevormend zijn en daarmee een basis vormen voor aanvullend onderzoek.

Toekomst

IVM is van plan de MOVIE verder te ontwikkelen tot een tool voor:

  • het monitoren van de verspreiding van nieuw toegelaten geneesmiddelen
  • het monitoren van regionale verschillen in de inzet van nieuwe geneesmiddelen
  • het monitoren van de inzet van nieuwe geneesmiddelen in relatie tot adviezen in richtlijnen

Contact

Laatst gewijzigd op 29 oktober 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.