Nieuw onderzoek

In het kort

Mogelijk is er toch een verhoogd risico op DM2 bij gebruikers van de PCSK9-remmer evolocumab.

Mogelijk is er toch een verhoogd risico op DM2 bij gebruikers van de PCSK9-remmer evolocumab (Repatha®). Dat concluderen van Bruggen et al. op basis van een eigen analyse van de FOURIER-studie.

Resultaten

De FOURIER-studie is een studie naar cardiovasculaire eindpunten, waarin evolocumab is vergeleken met placebo (zie ook de eerdere nieuwsberichten). Van Bruggen et al. concluderen nu dat verschillende publicaties over de FOURIER-studie verschillende aantallen patiënten noemen die bij aanvang van de studie DM2 hadden. Ook het aantal nieuwe gevallen van DM2 tijdens de studie verschilde tussen de publicaties. Zo liep het percentage patiënten met DM2 bij aanvang van de studie uiteen van 33,9 tot 40,1%. Het aantal nieuwe gevallen van DM2 varieerde van 1.294 tot 2.386.

De FOURIER-studie is eerder dan gepland afgeboken. Mede hierdoor is de power van de studie te laag om een verhoogd risico op DM2 door evolocumab te meten. Daarom voerden de auteurs een extrapolatie uit van de resultaten naar de beoogde studieduur van 3,6 jaar. Zij berekenden een incidentie van nieuw ontwikkelde DM2 van 22,1% bij gebruikers van evolocumab en 20,8% bij gebruikers van placebo. Dit komt neer op een relatief risico van 1,06 (95%BI = 1,00 tot 1,12, p=0,033). Hierbij is niet gecorrigeerd voor het lagere gemiddelde lichaamsgewicht en het geringer aantal patiënten met prediabetes in de evolocumabgroep.

Discussie

De auteurs spreken hun teleurstelling uit over het staken van de FOURIER-studie voordat een verhoogd risico op DM2 was bevestigd of uitgesloten en over de inconsistente rapportage van het aantal patiënten met DM2.

Belang voor de praktijk

Deze nieuwe analyse van de gegevens van de FOURIER-studie roept veel vragen op. Een nieuwe analyse van de gegevens op patiëntniveau is wenselijk. Voorlopig is alertheid van voorschrijvers, apothekers en gebruikers gewenst. Voorschrijvers zullen per patiënt de voor- en nadelen van PCSK9-remmers moeten afwegen.

De onderzoekers van de FOURIER-studie hebben nog niet gereageerd.

Belangenverstrengeling

De auteurs hebben geen (financiële) banden met organisaties die belang kunnen hebben bij de uitkomst van dit onderzoek.

Bron

Van Bruggen F, Luijendijk HJ et al. What the diabetes data in FOURIER trial fail to show. Diabetes Obes Metab. 8 november 2018

Laatst gewijzigd op 22 december 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.