Nieuw onderzoek

In het kort

PCSK9-remmers verhogen in tegenstelling tot statines niet het risico op hersenbloedingen.

Het gebruik van PCSK9-remmers leidt niet tot een verhoogd risico op hersenbloedingen, terwijl dit bij statines wel het geval is. Dit blijkt uit een meta-analyse van Sanz-Cuesta en Saver.

Methode

De onderzoekers voerden een systematische meta-analyse uit van alle afgeronde gerandomiseerde klinische studies over statines en PCSK9-remmers. De studies duurden minimaal 3 maanden, onderzochten de dosis-effectrelatie van statines of PCSK9-remmers toegevoegd aan statines, vergeleken met placebo. De onderzoekers keken naar het optreden van hersenbloedingen. De patiënten waren gegroepeerd in 4 groepen voor statistische analyse: alle patiënten met een lage óf hoge geneesmiddeldosis/potentie, cerebrale ischemiepatiënten óf patiënten met een hersenbloeding ongeacht de geneesmiddeldosis/potentie.

Resultaten

In totaal vergeleken de onderzoekers gegevens van ruim 204.000 patiënten uit 36 studies met statines en van ruim 76.000 patiënten uit 5 studies met PCSK9-remmers. Statines geven een significant hoger risico op hersenbloedingen ten opzichte van placebo (ongeacht dosering): RR=1,15 (95%BI=1,00 tot 1,32). Bij patiënten met een hoge geneesmiddeldosis/potentie is dat 1,53 (95%BI=1,16 tot 2,01). PCSK9-remmers geven geen hoger risico op hersenbloedingen: RR=0,93 (95%BI=0,58 tot 1,51). Ook is er voor PCSK9-remmers geen verschil in het optreden van hersenbloedingen tussen subgroepen met een verschillende uitgangswaarde voor het LDL-cholesterolgehalte. Bij patiënten met een cerebrale ischemie in de voorgeschiedenis is alleen het risico met statines ten opzichte van placebo significant hoger: RR=1,43 (95%BI=1,02 tot 2,02).

Discussie

Uit de studie blijkt dat PCSK9-remmers toegevoegd aan statine, in tegenstelling tot alleen statines, niet het risico op hersenbloedingen verhogen. Volgens de onderzoekers is het verschil in de bepaling van de dosis-effectrelatie tussen statines en PCSK9-remmers de grootste beperking van deze meta-analyse. Ook hebben de studies met statines over het algemeen een langere follow-up dan studies met PCSK9-remmers. Ten slotte gebruikte 32% van de patiënten uit studies met PCSK9-remmers bococizumab, wat wordt geassocieerd met de aanmaak van geneesmiddel-antilichamen. Hierdoor kan de LDL-verlaging tot 29% afzwakken.

Belang voor de praktijk

Voorschrijvers kunnen PCSK9-remmers overwegen wanneer een patiënt met deze middelen zijn streefwaarden niet haalt en een zeer hoog cardiovasculair risico heeft (NIV, 2018). Deze meta-analyse laat zien dat PCSK9-remmers toegevoegd aan statines het risico op hersenbloedingen niet verhogen. Voorschrijvers kunnen dit meenemen in de overweging om een PCSK9-remmer te starten bij hoog-risicopatiënten met een hersenbloeding in de voorgeschiedenis of verhoogd risico hierop.

Belangenverstrengeling

Eén auteur heeft gewerkt in de stuurcomités voor klinische proeven voor de farmaceutische bedrijven Amgen en Johnson & Johnson. Amgen is registratiehouder van evolocumab.

Bron

Sanz-Cuesta BE, Saver JL. Lipid-Lowering Therapy and Hemorrhagic Stroke Risk: Comparative Meta-Analysis of Statins and PCSK9 Inhibitors. Stroke. 2021 Jun 22

Contact

Laatst gewijzigd op 24 december 2021

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.