Nieuw onderzoek

In het kort

PCSK9-remmer evolocumab verkleint de kans op complicaties aan de ledematen bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden 

De proprotein convertase subtilisin/kexin type 9-remmer (PCSK9-remmer) evolocumab (Repatha®) verkleint de kans op complicaties aan de ledematen bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Dat is de conclusie van een posthoc-analyse van de FOURIER-studie. Ook hebben patiënten met PAV mogelijk meer baat bij evolocumab dan patiënten zonder deze aandoening.

Achtergrond

De onderzoekers voerden enkele posthocanalyses uit van de FOURIER-studie. De focus lag hierbij op de secundaire uitkomst complicaties aan de ledematen en op patiënten met PAV in de voorgeschiedenis.

Aan de FOURIER-studie deden 27.564 patiënten tussen 40 en 85 jaar mee. De patiënten hadden PAV of een myocardinfarct of beroerte in de voorgeschiedenis en een verhoogd risico op een nieuw event. Zij gebruikten evolocumab of placebo, naast een statine en soms ezetimib.

Resultaten

Evolocumab verkleinde de kans op complicaties aan de ledematen. Dit waren acute ischemie, amputaties van het onderbeen of hele voet en spoedrevascularisaties. Complicaties kwamen voor bij 0,27% van de gebruikers van evolocumab en 0,45% van de gebruikers van placebo (hazard ratio (HR)=0,58; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI)=0,38 tot 0,88). Om één complicatie aan de ledematen te voorkomen moeten 1.250 voor patiënten zonder of 111 patiënten met PAV in de voorgeschiedenis twee jaar lang evolocumab gebruiken. De niet-spoedeisende revascularisaties kwamen bij evolocumab even vaak voor als bij placebo.

De onderzoekers keken ook of patiënten met PAV meer of minder baat hadden bij evolocumab dan patiënten zonder PAV als het ging om het voorkomen van cardiovasculaire complicaties (namelijk myocardinfarct, beroerte of cardiovasculaire sterfte). De relatieve risicoreductie was vergelijkbaar in de patiëntengroepen met en zonder PAV. Patiënten met PAV kregen vaker een cardiovasculaire complicatie dan patiënten zonder PAV. Om één cardiovasculaire complicatie te voorkomen moeten 72 patiënten zonder PAV of 29 patiënten met PAV behandeld worden.

Discussie  

De auteurs geven aan dat patiënten met PAV meer risico lopen op cardiovasculaire complicaties dan de controlegroep van patiënten zonder PAV maar met een myocardinfarct of beroerte in de voorgeschiedenis. Zij pleiten voor het toevoegen van evolocumab aan de behandeling met statines bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden om zo de kans op cardiovasculaire complicaties en complicaties aan de ledematen te verkleinen.

Belang voor de praktijk

De resultaten van deze analyse kunnen worden gebruikt om de patiënten te identificeren bij wie evolocumab het meeste effect heeft. Daarvoor zal een nieuwe studie de resultaten van deze posthoc-analyse moeten bevestigen.

Belangenverstrengeling

Deze posthocanalyse en de oorspronkelijke studie zijn gefinancierd door Amgen, de registratiehouder van evolocumab. Diverse auteurs hebben geld ontvangen van diverse bedrijven, waaronder Amgen.

Bron

Bonaca MP et al. Low-Density Lipoprotein Cholesterol Lowering With Evolocumab and Outcomes in Patients With Peripheral Artery Disease: Insights From the FOURIER Trial (Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk). Circulation. 2018 Jan 23;137(4):338-350. 

Laatst gewijzigd op 6 maart 2018

Gerelateerd aan Evolocumab bij perifeer vaatlijden

Themajournaal

Medicijnjournaal

Factcheck

Nieuw onderzoek

MOVIE

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.