Nieuw onderzoek

In het kort

Het effect van evolocumab op het LDL-c-gehalte houdt minstens 4 jaar aan.

Het effect van evolocumab (Repatha®) op het low-density lipoprotein-cholesterol-gehalte (LDL-c-gehalte) houdt minstens 4 jaar aan. Zo concluderen Koren et al. op basis van een openlabel-extensiestudie van fase-2-onderzoeken.

 

Resultaten

De onderzoekers sloten 1.324 patiënten in die eerder aan fase-2-studies naar evolocumab deelnamen en tijdens deze onderzoeken geen ernstige bijwerkingen ondervonden. De patiënten werden gerandomiseerd naar standaardmedicatie met of zonder evolocumab gedurende een jaar. Na het eerste jaar gingen alle patiënten evolocumab gebruiken, naast de standaardbehandeling. De studie was een open-labelstudie: de patiënten en hun behandelend artsen wisten welk geneesmiddel de patiënt gebruikte.

De LDL-c-gehaltes zijn tot maximaal vier jaar na de start van de extensiestudie bekend. De waarden werden vergeleken de baseline: het LDL-c-gehalte van de patiënt bij de start van de fase-2-studie, dus zonder gebruik van evolocumab maar met standaardmedicatie. Na een jaar behandeling met evolocumab was het LDL-c-gehalte gemiddeld 61% (95% betrouwbaarheidsinterval (BI) = 60 tot 63%) lager dan baseline. Bij de patiënten die in het eerste studiejaar alleen standaardmedicatie gebruikten, was de LDL-c-verlaging 2% (95%BI=0,2 tot 5%) ten opzichte van baseline. Na vier jaar gebruik van evolocumab was de mediane reductie van het LDL-c-gehalte 57% (95%BI=55 tot 59%). De mediane LDL-c-waarde na 4 jaar was 1,55 mmol/l.

De onderzoekers onderzochten ook de veiligheid van langdurig gebruik van evolocumab. In het eerste jaar kwamen ernstige bijwerkingen evenveel voor bij patiënten met en zonder evolocumab, namelijk bij 6,9% en 6,8% respectievelijk. Naarmate het gebruik van evolocumab langer duurde, meldden patiënten minder bijwerkingen en nam ook het aantal patiënten dat met de medicatie stopt af.

 

Discussie

De auteurs geven aan dat de opzet van de studie selectiebias heeft geïnduceerd. Immers, patiënten met bijwerkingen bij het gebruik van evolocumab mochten niet deelnemen aan deze studie. Naast de al genoemde selectiebias zijn ook het open-label-karakter van de studie en het ontbreken van een controlegroep factoren die het lastig maken de resultaten van deze studie te interpreteren.

 

Belang voor de praktijk

Evolocumab wordt in Nederland alleen vergoed bij patiënten met hypercholesterolemie, die onvoldoende effect hebben van ezetimib (Ezetrol®) én een statine (bij een statine-intolerantie enkel ezetimib) en daarnaast een aantoonbaar hoog risico lopen op een cardiovasculaire aandoening. Hoewel de studie laat zien dat het effect op LDL gedurende vier jaar gehandhaafd blijft, geeft de studie geen uitsluitsel over de effectiviteit van evolocumab bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. De plaatsbepaling van evolocumab hoeft dan ook niet gewijzigd te worden op basis van deze studie. 

 

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door Amgen, de registratiehouder van evolocumab. Diverse auteurs hebben financiële banden met verschillende registratiehouders van cholesterolverlagende middelen.

 

Bron

Koren MJ et al. Long-term low-density lipoprotein cholesterol–lowering efficacy, persistence, and safety of evolocumab in treatment of hypercholesterolemia results up to 4 years from the open-label OSLER-1 extension study. JAMA Cardiol. 2017. 

Laatst gewijzigd op 16 maart 2017

Gerelateerd aan Evolocumab zorgt voor blijvende verlaging LDL-c-gehalte

Themajournaal

Medicijnjournaal

Factcheck

Nieuw onderzoek

MOVIE

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.