Nieuw onderzoek

In het kort

Vooral patiënten met een recent myocardinfarct, meerdere infarcten of nog aanwezige vaatvernauwingen hebben baat bij cholesterolverlaging met PCSK9-remmer evolocumab.

Vooral patiënten met een recent myocardinfarct, meerdere infarcten of nog aanwezige vaatvernauwingen hebben baat bij cholesterolverlaging met de proprotein convertase subtilisin/kexin type 9-remmer (PCSK9-remmer) evolocumab (Repatha®). Dat is de conclusie van een posthoc-analyse van de FOURIER-studie.

Achtergrond

De onderzoekers voerden een posthocanalyse uit van de FOURIER-studie met de focus op patiënten met een myocardinfarct. Aan de FOURIER-studie deden 27.564 patiënten tussen 40 en 85 jaar mee. In deze analyse zijn de gegevens van 22.351 patiënten meegenomen, allemaal met een myocardinfarct in de voorgeschiedenis en een verhoogd risico op een nieuw event (cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct of beroerte). Zij gebruikten evolocumab of placebo, naast een statine en soms ezetimib.

Resultaten

Evolocumab verlaagde het risico op een nieuw event sterker bij patiënten met een recent infarct dan bij patiënten met een infarct langer dan 2 jaar geleden. De hazard ratio voor evolocumab versus placebo was bij een recent infarct 0,80 (95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI)=0,71 tot 0,91) en bij een minder recent infarct 0,95 (95%BI=0,85 tot 1,05). De numbers needed to treat (NNT) waren 34 bij een recent infarct en 100 bij een ouder infarct. Er moeten dus 34 of 100 patiënten evolocumab gebruiken om één cardiovasculaire complicatie te voorkomen.

Vergelijkbare resultaten werden behaald voor patiënten met meerdere infarcten versus één infarct. De NNT voor patiënten met één infarct was 60 en voor patiënten met meer infarcten 38. Bij patiënten met nog aanwezige coronaire vernauwingen was de NNT 29, zonder nog aanwezige vernauwingen 77.

Discussie 

De auteurs geven als beperking van de analyse aan dat de indeling naar aantal infarcten, tijd sinds het laatste infarct en de aanwezigheid van vernauwingen is gebaseerd op de medische geschiedenis van patiënten en niet op eigen metingen.

Belang voor de praktijk

De resultaten van deze analyse kunnen worden gebruikt om de patiënten te identificeren bij wie evolocumab het meeste effect heeft. Hiermee kan het middel op een meer kosteneffectieve manier worden ingezet. De resultaten zouden wel moeten worden bevestigd in een prospectief onderzoek.

Belangenverstrengeling

De oorspronkelijke studie is gefinancierd door Amgen, de registratiehouder van evolocumab. Diverse auteurs hebben geld ontvangen van diverse bedrijven, waaronder Amgen.

Bron

Sabatine MS et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease: An Analysis from FOURIER. Circulation. 2018 Apr 6.

Laatst gewijzigd op 5 juli 2018

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.