Nieuw onderzoek

In het kort

Patiënten met vernauwing van de coronaire vaten kunnen baat hebben bij het toevoegen van evolocumab aan de behandeling met een statine

Patiënten met vernauwing van de coronaire vaten kunnen baat hebben bij het toevoegen van proproteïne convertase subtilisin/kexin type 9-remmer (PCSK9-remmer) evolocumab (Repatha®) aan de behandeling met een statine. Dat is de voornaamste conclusie van de GLAGOV-studie.

 

Methode

De auteurs beschrijven de resultaten van een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie met in totaal 968 patiënten. In de studie werd toevoeging van de PCSK9-remmer evolocumab aan een statine vergeleken met placebo. Patiënten met coronaire hartziekten konden meedoen wanneer een vernauwing in de kransslagader werd vastgesteld bij een coronaire angiografie. Ruim 98 procent van de deelnemers aan de studie gebruikte al een statine. Met behulp van intravasculaire ultrasonografie werd de grootte van de atherosclerotische plaque ten opzichte van het bloedvat (PAV, percent atheroma volume) bepaald. De verandering in PAV na 76 weken behandeling met evolocumab of placebo ten opzichte van baseline was het primaire eindpunt van de studie.

 

Resultaten

Na 76 weken was het PAV ten opzichte van baseline 1,0% (95% betrouwbaarheidsinterval(BI)=−1,8 tot −0,64%; p < 0,001) meer afgenomen bij patiënten die evolocumab (-0.95%) gebruikten dan bij patiënten met placebo (+0.05%). De waarden voor PAV bij baseline waren 37,2% voor placebo en 36,4% voor de evolocumab-groep. Het percentage patiënten bij wie het PAV daalde was 64,3% in de evolocumabgroep en 47,3% in de placebogroep. Onduidelijk is wat de klinische relevantie van deze verandering is. Zoals verwacht  nam het LDL-gehalte meer af dan in de placebogroep.

 

Discussie

De auteurs van deze studie concluderen zelf dat het effect op klinische eindpunten nog nader onderzocht moet worden. Wat het effect is van PCSK9-remmers op cardiovasculaire eindpunten is niet bekend uit eerdere studies. Toevoegen van evolocumab leidde in deze studie wel tot een vermindering van coronaire atherosclerose, gemeten als het PAV. Bij een groter percentage patiënten trad plaqueregressie op in vergelijking met placebo. De klinische relevantie van een vermindering met 1% van het PAV en de relatie tussen PAV en cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit is echter niet duidelijk.

 

Belang voor de praktijk

De PCSK9-remmer evolocumab vermindert - naast het LDL-gehalte - ook de progressie van coronaire atherosclerose in vergelijking met placebo. Het effect op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit moet echter nog bewezen worden. De gegevens uit deze studie geven geen aanleiding om de beperkte plaats van PCSK9-remmers in de ESC richtlijn aan te passen (zie voor uitgebreide toelichting de pagina richtlijnen).  

 

Belangenverstrengeling

Een aantal auteurs heeft vergoeding ontvangen van diverse farmaceutische bedrijven voor bijvoorbeeld onderzoek of lezingen. De studie is gefinancierd door Amgen, de fabrikant van evolocumab.

 

Bron

Nicholls SJ et al. Effect of evolocumab on progression of coronary disease in statin-treated patients: the GLAGOV randomized clinical trial. JAMA. 2016 Nov 15.

Laatst gewijzigd op 9 december 2016

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.