Nieuw onderzoek

In het kort

Sacubitril/valsartan en enalapril hebben een vergelijkbaar effect op slaapapneu bij patiënten met HFrEF.

Het gebruik van sacubitril/valsartan leidt in vergelijking met enalapril niet tot een verbetering van slaapapneu bij patiënten met HFrEF. Dit blijkt uit een subanalyse van een gerandomiseerde dubbelblinde klinische studie van Owens et al.

Methode

De onderzoekers analyseerden de data van patiënten uit de AWAKE-HF studie. In deze studie werden patiënten met HFrEF in twee gelijke groepen verdeeld en gedurende 8 weken behandeld met sacubitril/valsartan of met enalapril. De slaapgegevens (apneu-hypopneu-index (AHI) en zuurstofverzadiging) van patiënten werden continu gemonitord met draagbare meetapparatuur. De AHI geeft het totaal aantal ademstops per uur aan. Lichaamsactiviteit en daarmee slaapduur werd gemeten met draagbare versnellingsmeters.

Resultaten

De onderzoekers includeerden in totaal 140 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar. 77% was man. Op baseline had 40% van de gebruikers van sacubitril/valsartan en 45% van de gebruikers van enalapril de diagnose matig-ernstig slaapgeassocieerde ademhalingsstoornis. Na 8 weken had 39% deze diagnose in de groep met sacubitril/valsartan en 45% in de groep met enalapril. De API nam af van 16,3 per uur tot 15,2 per uur bij de gebruikers van sacubitril/valsartan en toe van 16,8 per uur tot 17,6 per uur in de groep met enalapril. In beide groepen was het aantal dagen dat de zuurstofverzadiging daalde tot < 89% gedurende 8 weken vergelijkbaar. De gemiddelde totale slaapduur nam af met respectievelijk 14 en 11 minuten voor sacubitril/valsartan en enalapril.

Discussie

Zowel sacubitril/valsartan als enalapril had geen effect op slaapapneu bij patiënten met HFrEF. De patiënten uit de AWAKE-HF studie hadden allen obstructieve slaapapneusyndroom als diagnose en er waren geen gevallen van centraal slaapapneu bekend. Het effect van sacubitril/valsartan of enalapril bij centraal slaapapneu is daarom onbekend. De studiepopulatie bestond overwegend uit mannen. Hierdoor is de extrapoleerbaarheid van de studieresultaten beperkt. 

Belang voor de praktijk

In de NHG-Standaard Hartfalen (2021) heeft sacubitril/valsartan geen plaats (NHG, 2021). De 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure (2021) adviseert sacubitril/valsartan voor te schrijven als alternatief voor een ACE-remmer (ESC, 2021). Volgens deze studie hebben sacubitril/valsartan en enalapril geen effect op slaapapneu bij patiënten met HFrEF. Er is daarom geen reden om sacubitril/valsartan de voorkeur te geven boven enalapril voor deze patiënten met HFrEF en slaapapneu.

Belangenverstrengeling

Meerdere auteurs hadden financiële relaties met verschillende fabrikanten waaronder Novartis, de registratiehouder van sacubitril/valsartan.

Bron

Owens RL et al. Sleep Outcomes From AWAKE-HF: A Randomized Clinical Trial of Sacubitril/Valsartan Versus Enalapril in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction [published online ahead of print, 2021 Aug 21]. J Card Fail. 2021;S1071-9164(21)00340-7.

Contact

Laatst gewijzigd op 15 maart 2022

Gerelateerd aan Sacubitril/valsartan bij hartfalen met slaapapneu

Medicijnjournaal

Nieuw onderzoek

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.