Nieuw onderzoek

In het kort

Sacubitril/valsartan is niet extra beschermend voor de nieren bij patiënten met chronische nierschade zonder hartfalen

Sacubitril/valsartan (Entresto®) is niet extra beschermend voor de nieren bij patiënten met chronische nierschade zonder hartfalen. Dat is de conclusie van de UK HARP-III-studie, die sacubitril/valsartan vergeleek met irbesartan.

Studie-opzet

Aan de studie namen patiënten met chronische nierschade deel. Hun eGFR lag tussen 20 en 45 ml/min (ongeacht de albumine-creatinineratio), of tussen 45 en 60 ml/min (bij een albumine-creatinineratio > 30 mg/mmol). Dit zijn patiënten die volgens de NHG-Standaard Chronische nierschade in aanmerking komen voor medicamenteuze bloeddrukverlaging (NHG, 2018). Slechts 3,5% van de deelnemers had ook hartfalen.

De onderzoekers randomiseerden 414 patiënten naar behandeling met sacubitril/valsartan of irbesartan. De follow-up was 12 maanden. Primaire uitkomstmaat was de eGFR aan het einde van de studieperiode, na correctie voor de eGFR bij het begin van de studie.

Resultaten

Na 12 maanden was er geen significant verschil in eGFR tussen beide studie-armen. Wel was de bloeddruk lager bij gebruikers van sacubitril/valsartan dan bij irbesartan. Voor de systolische bloeddruk was dit verschil 5,4 mmHg (95%betrouwbaarheidsinterval (95%BI) = 3,4 tot 7,4 mmHg), voor de diastolische bloeddruk 2,1 mmHg (95%BI = 1,0 tot 3,3 mmHg).

Het bijwerkingenprofiel van sacubitril/valsartan kwam overeen met dat van irbesartan. Er waren alleen meer meldingen van milde hypotensie bij sacubitril/valsartan.

Discussie

Sacubtril/valsartan heeft geen extra beschermende effecten op de nierfunctie in deze studiepopulatie zonder hartfalen. In eerdere studies bij patiënten met hartfalen ging de nierfunctie minder snel achteruit bij gebruikers van sacubitril/valsartan dan in de controlegroep. De klinische betekenis van de extra verlaging van de bloeddruk is nog onduidelijk. Om twee redenen is de studie niet geschikt om uitspraken te doen over het effect van sacubitril/valsartan op cardiovasculaire complicaties en achteruitgang van de nieren op langere termijn bij deze patiënten zonder hartfalen. Ten eerste is de studieduur is te kort. Ten tweede had de studie onvoldoende power vanwege een relatief kleine onderzoekspopulatie.

Belang voor de praktijk

Op basis van deze studie is er geen reden om sacubitril/valsartan voor te schrijven aan patiënten met chronische nierschade zonder hartfalen. De adviezen uit de NHG-Standaarden Cardiovasculair risicomanagement (2012) en Chronische nierschade (2018) zijn nog actueel.

Belangenverstrengeling

De studie is gefinancierd door Novartis, de registratiehouder van sacubitril/valsartan.

Bron

Haynes R et al. Effects of Sacubitril/Valsartan Versus Irbesartan in Patients with Chronic Kidney Disease: A Randomised Double-Blind Trial. Circulation. 12 juli 2018.

Contact

Laatst gewijzigd op 17 maart 2020

Gerelateerd aan Sacubitril/valsartan bij chronische nierschade

Medicijnjournaal

Nieuw onderzoek

Deze site maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen om de inhoud te verbeteren. Door hieronder op “accepteren“ te klikken stem je in met het plaatsen en gebruik van al onze cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.